Kiến Thức

ĐỐN GIÁO 20: NHÂN TRẮC HỌC

09.07.2020
Con người đang nghiên cứu về thế giới xung quanh ta là để làm gì, suy ra cho cùng thì mục đích cuối cùng cũng chỉ là để phục vụ cho nhu cầu sống của chính chúng ta?

ĐỐN GIÁO 19: TÂM THỨC

09.07.2020
Khi bạn đang nhìn hay đang đọc những dòng chữ này, khi bạn nghe nhạc hay nghe ai đó nói chuyện và bạn hiểu được nội dung của câu chuyện thì đó gọi là sự tư duy của bạn.

ĐỐN GIÁO 18: THÂN THỂ VÀ TÂM THỂ

09.07.2020
Làm sao mà từ các nguyên tố khoa học cơ bản có thể biến thành thể xác sinh vật (thực vật và động vật).

ĐỐN GIÁO 17: E=MC2

09.07.2020
Ta hãy hình dung như sau về vật chất: bằng cách nào đó, nếu làm cho biến năng vật chất tăng dần, có thể do ta tăng nhiệt độ (nhiệt năng) hoặc tăng tốc độ (động năng)… chẳng hạn, thì vật chất sẽ biến thành các trạng thái...

ĐỐN GIÁO 16: VŨ TRỤ TRẠNG THÁI

09.07.2020
Để tiến hóa tư tưởng chúng ta phải có phương tiện thực hiện. Chúng ta phải nhìn thấy chân lý thực tại của vũ trụ là gì?

ĐỐN GIÁO 15: TÔN GIÁO ỨNG DỤNG

09.07.2020
Chúng ta tìm kiếm tri thức để làm gì nếu chẳng phải vì mục đích để nâng cấp cuộc sống của con người.

ĐỐN GIÁO 14: TÔN GIÁO TIẾN HÓA

09.07.2020
Các bạn sẽ giật mình khi đọc tư tưởng này lần đầu tiên bởi vì từ xưa đến nay chúng ta đều quen nghe lời các thầy tôn giáo của mình ca tụng về giáo lý của mình như là chân lý tối thượng.

ĐỐN GIÁO 13: KHOA HỌC GIÁO

09.07.2020
Tôn giáo và khoa học giáo thường hay có nhiều mâu thuẫn nhau. Những người theo tôn giáo thường được dạy rằng đừng tin gì cả ngoài những gì kinh sách nói.

ĐỐN GIÁO 12: SỰ TIẾN HÓA

16.06.2020
Lịch sử đã chứng minh rằng quá trình tiến hóa là bản chất vận động của vũ trụ. Vũ trụ này tồn tại dưới dạng trạng thái nên luôn vận động theo quy luật đối đãi nương tựa nhân quả

ĐỐN GIÁO 11: XÃ HỘI

16.06.2020
Xã hội con người được xây dựng trên ba trụ cột là văn hoá tư tưởng, kinh tế và chính trị...

ĐỐN GIÁO 10: HẠNH PHÚC VÀ KHỔ ĐAU

02.06.2020
Tôn giáo thì nói rằng: thiên đường là hạnh phúc, địa ngục là đau khổ. Bởi vậy các kinh sách thường hay ca ngợi cảnh thiên đường với các tầng trời đẹp đẽ...

ĐỐN GIÁO 9: THIỀN ĐỊNH

02.06.2020
Thiền tức là giữ cho tâm cân bằng không bị nghiêng ngả. Định tức là điểm dừng nào đó để tâm không có chạy lộn xộn...

ĐỐN GIÁO 8: ĐÔ HỘ TRI THỨC

02.06.2020
Đô hộ tri thức là quản lý tri thức của người khác, của xã hội. Trong xã hội có kẻ khôn người dốt và kẻ khôn thường khống chế người dốt để được hưởng quyền lợi cao hơn.

ĐỐN GIÁO 7: THỰC DÂN TINH THẦN

02.06.2020
Tinh thần là cốt tủy của con người, của tập thể, của dân tộc và của một đất nước. Có tinh thần là có tất cả. Mất tinh thần là mất tất cả.

ĐỐN GIÁO 6: SỐ MỆNH

02.06.2020
Xã hội có những người nghèo kiết xác và lại có người giàu sụ. Giàu và nghèo nói ở đây là tài sản vật chất hay trí tuệ, hay cả hai thứ có được trong một con người.

ĐỐN GIÁO 5: KHÔNG TÍNH

02.06.2020
Bát nhã tâm kinh nói về Không tính. Mọi bộ kinh từ Vệ đà đến Phật giáo đều nói về Không tính nên tôi cũng không muốn nói nhiều nữa lý thuyết về Không tính
icon gio hang 0