Kiến Thức

Hành trình gieo hạt 95: KHAI SÁNG 15

07.11.2019
Khi tinh thần đã đạt đến sự tối hậu thì sẽ chỉ còn duy nhất một đức tin đó là tư tưởng Thiền giáo, là sự phát triển bậc cao của Thiền tông Đại thừa mà chính nhà khoa học Albe Eintein nhận định

Hành trình gieo hạt 94: KHAI SÁNG 14

07.11.2019
Hãy trở lại lịch sử muôn loài động vật. Các loài động vật có tập quán sống bầy đàn có cấu trúc xã hội gần giống như chúng ta, nghĩa là có đầu đàn là vua, có mẹ có cha, có thợ, có lính bảo vệ, sống nương tựa vào nhau, sống bảo vệ nhau…

Hành trình gieo hạt 93: KHAI SÁNG 13

07.11.2019
Chúng ta đã nói về tinh thần và tần số tâm thức, vậy chúng là gì mà lại có ảnh hưởng đến cuộc sống như thế?

Hành trình gieo hạt 92: KHAI SÁNG 12

07.11.2019
Như theo đặc tính tình cảm, người nào sống khô khan về tình cảm nếu là người làm lãnh đạo thì sẽ độc đoán chuyên quyền, nếu ngu si dễ thành kẻ hại người không ghê tay

Hành trình gieo hạt 91: KHAI SÁNG 11

07.11.2019
Tần số tâm thức hay còn gọi là tần số tinh thần đóng góp vai trò quan trọng việc hình thành nên tin thần con người cũng như kết nối cộng hưởng tinh thần giữa những người khác nhau với nhau.

Hành trình gieo hạt 90: KHAI SÁNG 10

31.10.2019
Bảo vệ tinh thần là việc quan trọng khác bởi vì tinh thần của bạn rất dễ bị tác động. Tác động tốt được thì đương nhiên là xấu cũng được. Hãy làm theo cách sau để bảo vệ tinh thần bạn:

Hành trình gieo hạt 89: KHAI SÁNG 9

31.10.2019
Rèn luyện tinh thần là việc vô cùng cần thiết đối với cuộc đời mỗi con người chúng ta. Bởi vì nghĩ sao chúng ta sẽ làm vậy, mà việc làm sẽ tạo ra kết quả để kết quả biến thành số phận.

Hành trình gieo hạt 88: KHAI SÁNG 8

31.10.2019
Các kiểu dạng Tinh thần cơ bản: nếu phân tâm thức chúng ta theo hai yếu tố là Tính chất, tức là Đức và yếu tố Lượng tính, tức là Tài, thì chúng ta sẽ có bốn dạng Tinh thần cơ bản như sau:

Hành trình gieo hạt 87: KHAI SÁNG 7

31.10.2019
Tinh thần là tối quan trọng đối với con người, do đó vấn đề giáo dục tinh thần mọi gia đình mọi quốc gia cần đặt lên trọng tâm hàng đầu

Hành trình gieo hạt 86: KHAI SÁNG 6

31.10.2019
Tinh thần là kết quả tối hậu của quá trình rèn luyện trong cuộc sống. Tinh thần quyết định bản chất tính cách và số phận con người.

Hành trình gieo hạt 85: KHAI SÁNG 5

31.10.2019
Con đường của tư duy hay là hoạt động suy nghĩ là đặc quyền của động vật. Năng lực tư duy cao nhất vẫn là con người.

Hành trình gieo hạt 84: KHAI SÁNG 4

31.10.2019
Linh hồn là tồn dư của tâm thức động vật sau khi chết. Linh hồn chỉ là thông tin bình thường, tồn tại dựa vào trường năng lượng sinh học tồn dư trong không gian khi cơ thể chúng ta chết đi.

Hành trình gieo hạt 83: KHAI SÁNG 3

31.10.2019
Tâm thức là chuỗi thông tin cấu trúc hoàn toàn bởi sóng điện từ sinh học. Chúng được tạo thành bởi những liên kết tần số năng lượng theo định hướng nhất định gọi là tâm năng.

Hành trình gieo hạt 82: KHAI SÁNG 2

31.10.2019
Tâm thể là tập hợp những thông tin sinh học mà nhờ thông tin này hướng dẫn mọi cơ thể sinh vật hoạt động được. Tâm thể bao gồm thông tin thần kinh thực vật và thần kinh động vật.

Hành trình gieo hạt 81: KHAI SÁNG 1

31.10.2019
Sự sống là gì? Người sống khác người chết ở chỗ có sự sống. Sự sống đòi hỏi năng lượng sống vì có năng lượng này thì mọi cơ thể mới hoạt động được.

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (80): BẢN ĐỒ 64 TÂM THỨC

28.06.2019
Ứng dụng tính chất quy nạp ma trận cầu để liên kết các thông tin, chúng ta có hệ điều hành tâm thức. Ở tâm thức của con người, chúng ta chia các luồng thông tin theo hai hướng theo quy tắc cân bằng, đó là theo tính chất và theo tính lượng.
icon gio hang 0