Kiến Thức

ĐỐN GIÁO 31: SỨC KHỎE TINH THẦN

22.10.2020
Những rối loạn về tinh thần có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống của chúng ta như stress, tự kỷ, tâm thần phân liệt, hoang tưởng và cuồng loạn.

ĐỐN GIÁO 30: TỔNG HỢP TINH THẦN

13.10.2020
Với các kiểu hình tinh thần riêng biệt ta có những típ người riêng biệt như đã phân tích ở các bài viết trên, nhưng thực tế luôn luôn có sự pha trộn các kiểu hình tinh thần để tạo ra những người “đa hệ”.

ĐỐN GIÁO 29: TINH THẦN NGHỆ SĨ

13.10.2020
Dựa vào tinh thần của mỗi ngành nghề, những người có tinh thần nghệ sĩ thường giàu trí tưởng tượng và tính tình nhạy cảm nên dễ xúc động, dễ thăng hoa bốc đồng và thường thích thể hiện cá tính, thích nổi tiếng, ưa lối sống lãng mạng.

ĐỐN GIÁO 28: TINH THẦN KHOA HỌC

13.10.2020
Dựa vào tinh thần của mỗi ngành nghề, những người có tinh thần khoa học thường thích các vấn đề thiên về khoa học như y khoa, cơ khí, vật lý, hóa học, tóan học, vi tính và triết học, tâm lý học…

ĐỐN GIÁO 27: TINH THẦN KINH DOANH

13.10.2020
Dựa vào tinh thần của mỗi ngành nghề, những người có tinh thần kinh doanh thường luyến ái công việc và tiền tài vật chất.

ĐỐN GIÁO 26: TINH THẦN CAI TRỊ

13.10.2020
Dựa vào tinh thần của mỗi ngành nghề, những người có tinh thần cai trị thường thích danh vọng, luyến ái việc được quản lý người khác, muốn người khác tôn vinh, nghe lời và dễ háo thắng.

ĐỐN GIÁO 25: TIẾN HÓA TINH THẦN

02.10.2020
Xã hội tương lai của loài người chúng ta sẽ là gì? Nghiên cứu về những chế độ xã hội từng tồn tại trong quá khứ và hiện tại có giúp chúng ta thấy gì về một chế độ xã hội tương lai hay không?

ĐỐN GIÁO 24: GIÁO DỤC TINH THẦN

02.10.2020
Để có cơ sở khoa học trong việc giáo dục tinh thần, chúng ta cần hiểu biết về Tâm thức con người chúng ta. Những thông tin tinh thần cơ bản ta gọi là tinh thần hay linh hồn, sẽ là bản tính mỗi người suốt cuộc đời.

ĐỐN GIÁO 23: TÁC ĐỘNG CỦA TINH THẦN

02.10.2020
Mỗi con người sinh ra đã được trang bị một tinh thần bản năng để nhờ đó tạo ra mọi năng lực nhận thức khác sau này.

ĐỐN GIÁO 22: TINH THẦN XÃ HỘI

02.10.2020
Tinh thần xã hội bao gồm tinh thần cá nhân và tinh thần tập thể . Tinh thần cá nhân là kết tinh tinh hoa của tâm thức, cái này còn gọi là linh hồn, hay bản thể, hay bản lai… của riêng bạn.

ĐỐN GIÁO 21: LỊCH SỬ TINH THẦN

02.10.2020
Xã hội loài người đã trải qua một quá trình tiến hóa tinh thần. Chúng ta tạm thời chia ra một cách đơn giản nhất như sau:

ĐỐN GIÁO 20: TÔN GIÁO KHOA HỌC

09.07.2020
Nếu cuộc cách mạng nông nghiệp đã đưa loài người thoát khỏi xã hội săn bắt hái lượm của thời kỳ bộ lạc nguyên thủy để trở thành xã hội hiện đại hơn với quốc gia và thành phố...

ĐỐN GIÁO 19: TÂM THỨC

09.07.2020
Khi bạn đang nhìn hay đang đọc những dòng chữ này, khi bạn nghe nhạc hay nghe ai đó nói chuyện và bạn hiểu được nội dung của câu chuyện thì đó gọi là sự tư duy của bạn.

ĐỐN GIÁO 18: THÂN THỂ VÀ TÂM THỂ

09.07.2020
Làm sao mà từ các nguyên tố khoa học cơ bản có thể biến thành thể xác sinh vật (thực vật và động vật).

ĐỐN GIÁO 17: E=MC2

09.07.2020
Ta hãy hình dung như sau về vật chất: bằng cách nào đó, nếu làm cho biến năng vật chất tăng dần, có thể do ta tăng nhiệt độ (nhiệt năng) hoặc tăng tốc độ (động năng)… chẳng hạn, thì vật chất sẽ biến thành các trạng thái...

ĐỐN GIÁO 16: VŨ TRỤ TRẠNG THÁI

09.07.2020
Để tiến hóa tư tưởng chúng ta phải có phương tiện thực hiện. Chúng ta phải nhìn thấy chân lý thực tại của vũ trụ là gì?
icon gio hang 0