Kiến Thức

ĐỐN GIÁO 11: XÃ HỘI

Xã hội con người được xây dựng trên ba trụ cột là văn hoá tư tưởng, kinh tế và chính trị.

Để có được sự hạnh phúc xã hội thì cả ba mặt trên phải được xây dựng sao cho chúng cân bằng hài hoà với nhau. Đây là nhiệm vụ của chính loài người chứ không phải là của Thượng đế. Để có hạnh phúc cần phải có một xã hội yên bình. Thượng đế chỉ tạo ra con người và vạn vật. Chiến tranh hay hoà bình là do con người tự tạo ra.

Về văn hoá tư tưởng, dù có nhiều hệ tư tưởng khác nhau do hình thành từ sự đa dạng của tần số tinh thần trong một quốc gia, thì việc quản lý nó vẫn cần thiết trên cơ sở cân bằng với hệ thống chính trị và kinh tế.

Về kinh tế con người phải xây dựng đồng bộ cả về đầu tư lẫn chính sách sao cho cân bằng với chính trị và văn hoá tư tưởng.

Về chính trị mọi chính sách phải hướng tới phục vụ nước nhà, muốn như vậy phải cân bằng với kinh tế và văn hoá tư tưởng.

Vậy chúng ta có thể làm điều này không?

Con người chúng ta có tính xã hội cao cấp được bắt nguồn là hệ quả từ bản năng sống bầy đàn của một số loài động vật. Khi cần giải quyết các vấn đề khó khăn bế tắc người ta nghe theo người đứng đầu tập thể như nhà vua hay tổng thống. Với tính tò mò và ưa tưởng tượng người ta còn nghĩ ra những nhân vật để tin vào và thế là tôn giáo ra đời. Như thế người đứng đầu và đức tin rất quan trọng đối với xã hội loài người, họ có thể nắm vận mệnh của cả một dân tộc, một đất nước thậm chí là cả loài người. Đó là ý nghĩa của tôn giáo đối với xã hội thực. 

Vì vị trí quyền lực quan trọng như thế nên cần có nhà lãnh đạo tài ba để đưa tập thể tiến lên, cần một tôn giáo tử tế để giúp tư tưởng con người lành mạnh, nên tiến hóa trong tôn giáo là điều cần thiết. Lịch sử đã chứng kiến nhiều tôn giáo tồn tại lâu dài, nhiều tôn giáo đã bị biến mất và nhiều tôn giáo bị chia tách chuyển thể… là do sự tiến hóa đó.    

Muốn tác động vào xã hội một cách sâu sắc như cách đặt vấn đề ở trên thì một hệ tư tưởng chính trị cũng như các tư tưởng tôn giáo phải sẵn sàng chấp nhận một sự thay đổi tiến hóa chính bản thân mình cho phù hợp với quá trình tiến hóa của nhân loại! 

Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này các bạn hãy đọc thêm về Tâm pháp tinh thần của tác giả Giác tử.

icon gio hang 0