Kiến Thức

ĐỐN GIÁO 12: SỰ TIẾN HÓA

Lịch sử đã chứng minh rằng quá trình tiến hóa là bản chất vận động của vũ trụ. Vũ trụ này tồn tại dưới dạng trạng thái nên luôn vận động theo quy luật đối đãi nương tựa nhân quả, bảo toàn, cân bằng. Trong quá trình vận động chuyển hóa cho nhau ấy, những gì tốt nhất sẽ được lưu giữ và lập lại, còn những gì không tốt sẽ bị gạt ra và loại bỏ, quá trình này gọi là quá trình tiến hóa. 

Sự tiến hóa diễn ra trong hầu hết mọi lĩnh vực với những mức độ thay đổi khác nhau. Có lẽ trình độ tri thức khoa học kỹ thuật của con người là tiến hóa nhanh nhất, còn chậm nhất có lẽ là bản năng hay tinh thần của loài giống. Hai triệu năm trước tiến hoá tinh thần đã giúp loài người tách ra khỏi loài vượn và vượt lên trên các loài động vật khác nhưng chúng vẫn giữ cho tính cách của chúng ta gần như nguyên vẹn đến bây giờ. Trong khi đó tiến hóa của khoa học trong vài trăm năm, nhất là vài chục năm gần đây thôi đã thúc đẩy loài người sáng tạo ra những thứ trước đây không bao giờ ngờ tới.

Chúng ta cần quan tâm tới sự tiến hóa bởi nó trực tiếp liên hệ tới chúng ta theo quan hệ nhân quả. Chúng ta không thể đứng ngoài tiến hóa trong bất cứ lĩnh vực nào, vì thế hãy nhìn vào sự thật này để có thể chủ động tiến hóa, tham gia điều khiển quá trình tiến hóa, đặc biệt là tiến hóa tư tưởng của chính mình theo những tiêu chí tự đề ra. 

Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này các bạn hãy đọc thêm về Tâm pháp tinh thần của tác giả Giác tử.

icon gio hang 0