Kiến Thức

ĐỐN GIÁO 13: KHOA HỌC GIÁO

Tôn giáo và khoa học giáo thường hay có nhiều mâu thuẫn nhau. Những người theo tôn giáo thường được dạy rằng đừng tin gì cả ngoài những gì kinh sách nói. Còn khoa học giáo thì khuyên người ta đừng tin gì cả ngoài những xác chứng khoa học đã được kiểm định. Và từ đó nảy sinh những bài bác nhau.  

Khoa học, nhiệm vụ của bản thân nó là tìm hiểu những gì thực tế xảy ra trong thế giớinày nên nó không phụ thuộc vào những suy luận trong tư tưởng của con người. Ngược lại tôn giáo dùng quá trình tư duy, mà chủ yếu là nội suy hay tưởng tượng để giải thích thế giới. Khoa học nghiên cứu thế giới bằng kính viễn vọng và kính hiển vi và những công thức toán học gọi là duy vật. Tôn giáo nghiên cứu thế giới bằng những suy tư trừu tượng trong nội tâm con người gọi là duy tâm. 

Không thể nào phủ nhận rằng thế giới này phát triển được là chủ yếu nhờ khoa học chứ không phải nhờ tôn giáo, bởi vì tri thức khoa học tiến hóa nhanh chóng theo lịch sử loài người trong khi tri thức tôn giáo vẫn như xưa cũ hàng ngàn năm nay từ khi nó ra đời. Nếu chúng ta cứ bám níu những cổ xưa thì chắc các bạn không có những điều kiện vật chất như hiện nay để mà hưởng thụ cuộc sống, chắc chắn là như thế. 

Tôn giáo vẫn cần thiết cho tinh thần con người ở mọi thời đại, vì nó đáp ứng được nhu cầu tâm lý của chúng ta. Nhưng khoa học cũng rất cần thiết cho cuộc sống thực con người ở mọi thời đại, vì nó đáp ứng được sự tồn vong và phát triển của loài người.

Bởi vậy thật cần thiết khi coi trọng thuyết tiến hóa. Khoa học tiến hóa, sinh học tiến hóa, xã hội tiến hóa, văn hóa tiến hóa, tư tưởng chính trị tiến hóa… vậy thì tại sao tôn giáo lại không tiến hóa?

Để có thể tôn giáo có thể tiến hóa như khoa học và tiến tới gần khoa học thì buộc chúng ta phải có cách nhìn hoàn toàn mới về khoa học và tôn giáo. Chúng ta phải đưa ra cho được một hệ quy chiếu chung để cân bằng và so sánh, và hệ quy chiếu đó là ý tưởng thế giới là trạng thái, tính cân bằng, sóng và năng lượng… cũng như chúng ta phải vận dụng đồng thời cả hai hệ tư tưởng duy tâm và duy vật để nghiên cứu thế giới. Đây là những  điều chưa từng có trước đây.

Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này các bạn hãy đọc thêm về Tâm pháp ứng dụng của tác giả Giác tử.

icon gio hang 0