Kiến Thức

ĐỐN GIÁO 14: TÔN GIÁO TIẾN HÓA

Các bạn sẽ giật mình khi đọc tư tưởng này lần đầu tiên bởi vì từ xưa đến nay chúng ta đều quen nghe lời các thầy tôn giáo của mình ca tụng về giáo lý của mình như là chân lý tối thượng. Đã là cái “tuyệt đối” thì không thể thay đổi nên nếu xuất hiện ai đó nói về thay đổi là họ sẽ bị quy vào tà kiến, là tà đạo, là ma quỷ, là..v.v. chứ không chịu nhận cái bảo thủ cố hữu về mình. 

Bắt đầu, mọi tôn giáo thường tìm cách giải quyết các thắc mắc về thế giới xung quanh ta, đặc biệt là về thế giới tâm linh. Nói chung là, người ta cho rằng có một “Thượng đế” hay “Thần linh” tạo ra các vấn đề của thế giới, hoặc là từ “Không” mà thế giới được hình thành theo cách nào đó gọi chung là nghiệp và nhân – quả. Chấm hết. Không ai chỉ ra được, không một kinh sách nào nói tới được về cái chu trình hình thành cụ thể, cái cách thức cụ thể, phương pháp cụ thể, cấu trúc cụ thể… về quá trình hình thành ra thế giới đó. Hàng ngàn năm nay bế tắc là thế vì chúng ta đã quen với sự áp đặt tư tưởng. Chúng ta từng đọc nhiều kinh sách, từng nghe đạo sư của mình nói về những quan niệm của họ về thế giới, về thiên đàng, về địa ngục, về nghiệp quả, về tái sinh luân hồi theo sự tư duy của họ, nghe nhiều quá nên chúng ta cũng bị nhiễm tần số tư duy ấy và tưởng đó là tư duy của mình, chúng ta sẽ tiếp tục suy nghĩ mọi thứ theo cách nhìn ấy chứ thật sự hiếm khi tự hỏi lại rằng quả thực những tư duy suy nghĩ đó có đúng hay không, có thực do mình độc lập nghĩ ra hay không.Chúng ta đã bằng lòng bởi sự quy định của người khác.

Mọi thứ trong đầu chúng ta đều do nhận thức của tư tưởng. Mà tư tưởng thì nhận thức từ thực trạng xung quanh. Thực trạng lại luôn tiến hóa theo quy luật vũ trụ nên cuối cùng thì mọi thứ trong đầu chúng ta, kể cả tôn giáo, cũng phải chịu sự chi phối của quy luật tiến hóa vũ trụ mà thôi. Bởi thế tư tưởng tôn gíao phải tiến hóa cho phù hợp với nhận thức mới, hoàn cảnh mới giống như việc chấp nhận trái đất quay quanh mặt trời (chứ không phải ngược lại) như trường hợp của Kito giáo trước đây. Trước sau thì điều này cũng sẽ trở thành bình thường mới mà thôi. Hãy lưu ý điều này để mở mang tư duy của bạn.  

Nếu bạn cũng nhận thức được như thế, bạn sẽ biết cách ứng dụng mới đưa tôn giáo của bạn vào cuộc sống thực để đem lại hạnh phúc nhiều hơn cho bạn và cho mọi người. Hãy nối kết khoa học và tôn giáo, giải thích những tư tưởng tôn giáo dưới lý thuyết khoa học như những gì tôi đã làm mô tả qua bộ sách Tâm pháp, bạn sẽ có được hạnh phúc cả về tinh thần lẫn thể xác bằng cách đem lại sự thanh tịnh trong Tâm và giàu có trong Thể. 

Hãy cùng Tâm pháp dạo qua một vòng thế giới của chúng ta qua các bài tiếp theo, tuy nhiên nếu bạn cảm thấy hứng thú muốn tìm hiểu thêm chi tiết thì phải đọc bộ Tâm pháp của Giác tử.   

icon gio hang 0