Kiến Thức

ĐỐN GIÁO 16: VŨ TRỤ TRẠNG THÁI


Để tiến hóa tư tưởng chúng ta phải có phương tiện thực hiện. Chúng ta phải nhìn thấy chân lý thực tại của vũ trụ là gì? Những câu hỏi mơ hồ như chúng ta từ đâu ra và sẽ đi về đâu sẽ trở thành rỗng tuyếch nếu chúng ta không nhìn thấy chúng trong thực tại hiện hữu mà chỉ cố đi tìm đâu đó trong thế giới tâm linh. Ví dụ chúng ta cố gắng giải thích sự ra đời của mình bằng tái sinh linh hồn mà không hiểu nổi rằng linh hồn chúng ta, cho đến lúc bạn đang đọc những dòng này, linh hồn chúng ta đã chết đi bao giờ đâu mà có sự tái sinh sau đó, linh hồn chúng ta đã được nhân bản (pho-to) thông tin tâm thức từ đời sống này sang đời sống sau do cha mẹ tạo mình tạo dựng, bởi vậy bạn chỉ có thể dừng tái sinh khi hết sinh nở. Và chắc chắn rằng chỉ khi loài người tuyệt chủng như khủng long thì lúc đó mới hết luân hồi. 

Bởi vì cấu trúc vũ trụ là trạng thái, vì vậy chúng ta có thể phát biểu Thượng đế là trạng thái, Phật là trạng thái, Không tính hay năng lượng… đều là trạng thái. Trạng thái thì luôn biến động, luôn thay đổi, luôn chuyển hóa và từ cái hiện tượng đó mà tạo ra vũ trụ hữu hình, tức là vô ngã sẽ tạo ra bản ngã và ngược lại. Sắc – Không đồng một thể chính là thế. Linh hồn là những thông tin trên nền trạng thái, chúng nương vào trạng thái mà phát sinh để tồn tại và thể hiện. Không ai tạo ra linh hồn, vì linh hồn không phải là một vật thể cho nên chúng chúng có thể tự sinh, tự diệt không cần cái gì tác động chúng cả.  

Vì vũ trụ là trạng thái nên nó luôn vận động, và sự vận động này phải có quy luật chứ không thể là vận động lung tung. Quy luật chung nhất của sự vận động chính là tính cân bằng và quan hệ nhân quả. Từ hai quy luật này dẫn đến định luật chuyển hóa và bảo toàn của vật chất và năng lượng. Đây chính là chân lý tối thượng mà các bạn cần phải nắm được để giải quyết tất cả mọi câu hỏi khác của mình.    
  
Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này các bạn hãy đọc thêm về Tâm pháp nguyên lý cân bằng của tác giả Giác tử.

icon gio hang 0