Kiến Thức

ĐỐN GIÁO 19: TÂM THỨC


Khi bạn đang nhìn hay đang đọc những dòng chữ này, khi bạn nghe nhạc hay nghe ai đó nói chuyện và bạn hiểu được nội dung của câu chuyện thì đó gọi là sự tư duy của bạn. Vậy sự tư duy phải bắt nguồn trong tâm bạn, để có thể tư duy bộ não chúng ta cần được nạp vào đó thông tin ban đầu, những thông tin này đến từ hai nguồn, đó là từ nhận thức của ngũ quan đối với thế giới xung quanh và từ siêu thức của chúng ta đối với những thông tin di truyền. Thông tin đến từ thế giới xung quanh ta sẽ còn bị chi phối bởi sự tự học tập của mỗi người và sự giáo dục từ môi trường sống như gia đình và xã hội do ý thức ghi nhận. Thông tin đến từ siêu thức tạo nên sự sống và năng lực nhận biết của tâm thức (còn gọi là bản lai) thì chịu chi phối bởi hoạt động vô thức trong cơ thể chúng ta. 

Các thông tin khi được xuất ra từ siêu thức hay được nạp vào từ ý thức sẽ được bộ não xử lý thông qua các bộ lọc thông tin. Ở bộ lọc thông tin các nội dung thông tin được phân ra tính chất và tính lượng cùng với tần số thông tin đi kèm. Có một sự kết hợp thông tin sau khi đã phân chia để tạo thành từng nhóm thông tin có nội dung mô tả sự việc cụ thể. Ý thức chúng ta sẽ lựa chọn những nội dung cuối cùng này để ghi nhớ thành kinh nghiệm hay ra lệnh kích hoạt ta hành động theo. Việc tổng hợp thông tin sẽ theo mô hình ma trận cầu, các thông tin trong quá khứ (tức những kinh nghiệm đã tích lũy) và hiện tại (tức những thông tin mới vừa được thu nạp) đều liên kết lại với nhau và sau đó nó sẽ tiếp tục liên kết với thông tin của tương lai (tức thông tin hiện tại sẽ là quá khứ của những gì sẽ xảy ra trong tương lai).

Ý nghĩa của việc này là mọi thứ chúng ta làm hay tư duy ở quá khứ hay hiện tại đều có thể làm ảnh hưởng đến chúng ta và hậu duệ của chúng ta trong tương lai, cái này thường gọi là nghiệp báo. 

Ý nghĩa quan trọng nữa là chúng ta có thể thay đổi số phận bằng cách thay đổi hành động hay tư duy của chính mình, tức do sự tự lao động rèn luyện và thay đổi môi trường sống, gọi là nhân quả

Ý nghĩa quan trọng khác nữa là chúng ta có thể tự kích hoạt được những năng lực từ trong siêu thức gọi là báo thân. Tất cả mọi thông tin tâm thức trong mọi con người đều giống nhau, điều ấy có nghĩa là mọi năng lực của loài người đều nằm trong một con người và ngược lại. Tùy duyên báo thân mà ta có hóa thân và pháp thân tạo thành thân phận của người ấy. Chúng ta có thể khảo sát năng lực tinh thần của một người để đưa ra những dự báo về tương lai của họ. Việc làm này gọi là nhân trắc học.  
Để tìm hiểu kỹ hơn  về vấn đề này các bạn hãy đọc thêm về Tâm pháp tâm thức con người của tác giả Giác tử

icon gio hang 0