Kiến Thức

ĐỐN GIÁO 20: NHÂN TRẮC HỌC


Con người đang nghiên cứu về thế giới xung quanh ta là để làm gì, suy ra cho cùng thì mục đích cuối cùng cũng chỉ là để phục vụ cho nhu cầu sống của chính chúng ta?.Vậy có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng tại sao chúng ta không tự nghiên cứu chính chúng ta trước khi đi tìm cách nghiên cứu thế giới bên ngoài mà chỉ toàn làm ngược lại?.

Ai cũng tìm kiếm cái ở ngoài mình nhưng các thiền sư thường lại đi tìm moị thứ từ bên trong mình. Khi bạn hiểu được chính bạn sẽ hiểu được thế giới, vì thế giới chẳng qua chỉ là ảnh hiện trong tư tưởng của bạn, hay nói cách khác bạn đang là một thế giới thu nhỏ, một tiểu vũ trụ. Một vũ trụ bao la làm sao nghiên cứu hết nhưng một vũ trụ thu nhỏ nằm ngay trong bạn sẽ có cơ hội nắm bắt dễ hơn nhiều. Hãy bắt đầu từ phân tích tinh thần của bạn để có thể nhìn vào thế giới này.  

Tinh thần của chúng ta là kết tinh tinh hoa của tâm thức, cái này còn gọi là linh hồn, hay bản thể, hay bản lai… của bạn. Tất cả dạng tinh thần của mọi người đều cơ bản giống nhau, nghĩa là mọi người sẽ nằm trong một người và một người sẽ nằm trong mọi người bao gồm cả những người sinh ra ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Tinh thần được thu xếp theo từng nhóm dựa vào tiêu chí tần số xung và tính chất của nhóm tần số ấy. Tạm thời chia thành 64 nhóm tần số tinh thần ứng với 64 nhóm người đặc trưng cho các tính chất khác nhau trong xã hội loài người. Ai được kích hoạt dạng tinh thần nào khi mới sinh ra thì cuộc đời và tính cách của họ sẽ thường được mang quy định của dạng tinh thần ấy. 

Chúng ta có thể tác động được phần nào vào số phận của chúng ta nếu chúng ta có được những dữ liệu tinh thần của chính mình. Bởi vậy nhân trắc học sẽ là một môn khoa học dự báo về con người dựa trên những thông tin tinh thần có được về con người. Nếu chúng ta dự báo được tương lai của mình đồng nghĩa chúng ta sẽ có thể tìm hiểu được hoạt động của vũ trụ. Biết về chính mình chính là bước đầu tiên để đạt tới trí tuệ của bậc toàn tri toàn giác mà chúng ta thường hay được nghe nói là trí huệ bát nhã ba la mật trong kinh sách tôn giáo đó các bạn. 

Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này các bạn hãy đọc thêm về Tâm pháp tâm thức con người của tác giả Giác tử.

icon gio hang 0