Kiến Thức

ĐỐN GIÁO 24: GIÁO DỤC TINH THẦN

 


Để có cơ sở khoa học trong việc giáo dục tinh thần, chúng ta cần hiểu biết về Tâm thức con người chúng ta. Những thông tin tinh thần cơ bản ta gọi là tinh thần hay linh hồn, sẽ là bản tính mỗi người suốt cuộc đời. 

Tinh thần chúng ta chia làm hai loại:

Loại thứ nhất là tinh thần bản năng loài là thông tin cơ bản chúng ta được lập trình bởi tự nhiên và quá khứ nhiều đời cha mẹ trước đây, loại tinh thần này tạo cho chúng ta năng lực nhận thức bẩm sinh khi vừa sinh ra. Mỗi người đều có năng lực bẩm sinh khác nhau nên tạo ra những năng lực nhận thức xã hội khác nhau. Có 64 dạng tâm thức bản năng tạo ra 64 kiểu dạng người trong  xã hội, bao gồm từ thánh nhân đến ma quỷ, từ thông minh cao quý đến ngu dốt…

Loại thứ hai là tinh thần thứ cấp, chúng ta sử dụng năng lực nhận thức cá nhân của tinh thần bản năng để học hỏi và tự mình rèn luyện trong quá trình sống, cũng như sự tác động của môi trường sống đối với cuộc đời chúng ta, do đó quá trình giáo dục và môi trường xã hội rất quan trọng đối với loại tinh thần này. 

Tinh thần cá nhân chúng ta là tổng hợp của cả hai loại tinh thần này, được xây dựng trên nền tảng ba yếu tố là Năng lực nghề nghiệp (thích hợp với công việc nào), cộng với Năng lực xã hội (khả năng giao tiếp, tính cộng đồng), cộng với Năng lực tính cách cá nhân (chỉ số thông minh, tính tiết kiệm, cẩn thận…).

Kết hợp việc phân chia mỗi yếu tố trạng thái cấu thành trên theo hệ thống nhị phân là tốt hay xấu, yếu hay mạnh, sau đó tổng hợp tất cả mọi yếu tố theo hệ thống tam phân ta sẽ có mô hình kết nối thông tin ma trận cầu. Từ đây cá thông tin cơ bản mà não chúng ta nhận được sẽ được xử lý thành thông tin tâm thức của chúng ta. 

Muốn giáo dục tinh thần một con người chúng ta cần tìm hiểu sự tác động thế nào vào hệ thống thông tin tinh thần, qua đó chúng ta sẽ tác động một cách hợp lý vào việc xử lý thông tin đó. Chúng ta có thể sử dụng bản đồ tâm thức FPS để làm một phép nhân trắc về tinh thần, qua đó chúng ta xác định ai đó đang thuộc dạng tinh thần nào và cần tác động thế nào. Giáo dục tinh thần đặc biệt quan trọng đến trẻ thơ và trẻ tự kỷ trong giai đoạn 7 đến 20 tuổi vì chúng sẽ định hình tinh thần cá nhân của mình trong giai đọan này mà bước vào cuộc sống. 

Các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn ở sách Tâm pháp Tâm thức con người tại website: anhatamvien.com nhé. 

icon gio hang 0