Kiến Thức

ĐỐN GIÁO 26: TINH THẦN CAI TRỊ

 


Dựa vào tinh thần của mỗi ngành nghề, những người có tinh thần cai trị thường thích danh vọng, luyến ái việc được quản lý người khác, muốn người khác tôn vinh, nghe lời và dễ háo thắng. Vì thế dạng người này thường thích hoạt động xã hội và luôn tìm kiếm những cơ hội để vươn lên lãnh đạo, quản trị người khác. Làm nghề chính trị và nghề tôn giáo là thích hợp với dạng tinh thần này. 

>>> Chi tiết thêm về lĩnh vực freelancer marking online

Nghề chính trị thích cai trị xã hội. Kết hợp với năng lực xã hội và năng lực tính cách cá nhân chúng ta lại có nhiều mức độ thành công khác nhau của những người trong cuộc: có người trở thành thủ lĩnh, thành tổng thống, còn người khác phục vụ chính quyền, công bộc… Đây là mô hình quản lý nhà nước. Để tập hợp xã hội, người ta sẽ xây dựng riêng một triết lý tinh thần gọi là hệ tư tưởng và hướng mọi người đi theo.

Nghề tôn giáo cũng thích lôi kéo xã hội vào hệ thống của mình. Tùy theo các năng lực khác nữa và tần số tinh thần mà có tôn giáo thích “ ồn ào” và tôn giáo thích “thanh tịnh”. Tuy nhiên tôn giáo nào cũng xây dựng cho riêng mình một hệ tư tưởng gọi là giáo lý. Tôn giáo ban đầu chỉ bó hẹp trong phạm vi phục vụ cho đức tin tinh thần và giáo dục đạo đức xã hội nhưng sau đã phát triển cả sang lĩnh vực cai trị xã hội ở một số thời kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới. 

Với những nghề nghiệp cơ bản, cộng thêm vài dạng tinh thần khác như là típ người ác độc, hung dữ hay hiền lành, tính nết nhanh nhẹn hay chậm chạp, loại người thủ đoạn hay thiện lương, gian dối hay thật thà… mà ta sẽ có những con người tương xứng trong nghề nghiệp đó

Tinh thần cai trị có thể xuất hiện sớm hay muộn trong đời một người, như vậy, khi xem xét về một con người, chúng ta hãy cẩn thận xem các thông tin tinh thần của người đó rồi hãy cho ra nhận xét. Những thông tin đó phải khai thác từ nhiều nguồn, từ chính người đó và mối quan hệ của người đó với mọi người xung quanh. Bạn hãy thử xem mình có tinh thần cai trị hay không nhé.   

Hãy nghiên cứu thêm qua Tâm pháp tâm thức con người trong website: anhatamvien.com  

icon gio hang 0