Kiến Thức

ĐỐN GIÁO 39: KHAI PHÓNG


Khai mở và phóng đi, tức truyền đi những tri thức thay vì giữ cho riêng mình là điều đặc biệt nhất và giá trị nhất của năng lực con người. Nhờ khả năng này mà cuộc sống bầy đàn phát triển vượt trội để trở thành một xã hội rộng lớn. Minh chứng xã hội loài người khác hẳn với xã hội của loài khỉ, hay đàn trâu, đàn dê, bầy sư tử… mặc dù có lẽ khởi thủy cách đây vài triệu năm xã hội loài người cũng bắt đầu y như thế.  

Những tri thức thì phải có những cá nhân khai sinh và truyền lại cho tập thể theo học. Bởi thế suốt dọc theo quá trình phát triển của lịch sử loài người luôn đi kèm theo năng lực tri thức phát triển. Các hệ thống tư tưởng, các phát minh sáng chế… luôn đổi mới, luôn hình thành và thế là dẫn dắt cả hệ thống chinh trị, quản lý, kinh tế, văn hóa và tôn giáo tiến hóa theo. Do đó quá trình tiến hóa tri thức là tất yếu của loài người, là chỉ dấu để tách loài người ra khỏi mọi loài động vật khác. 

Tuy nhiên trên con đường thay đổi liên tục đó, luôn có những tri thức tốt hay xấu, phù hợp hay đối nghịch với tri thức ở thời điểm hiện tại, và vì thế cũng đã từng xảy ra nhiều thảm kịch, đặc biệt trong chiến tranh, ý thức hệ chính trị và tôn giáo. Từ lịch sử đến cả ngày nay, và có lẽ mai sau nữa, vẫn có nhiều nhà sáng lập tư tưởng đã bị tù đày, khốn khổ, thậm chí còn bị giết chết chỉ vì tuyên bố ra những khám phá của mình mà người khác cho là không phù hợp. Nhưng đây cũng là lẽ thường của xã hội, xã hội cần phải có những người dám hy sinh thân mình như thế, dám đầu tư trí tuệ, dám từ bỏ tài sản danh vọng như thế thì nhân loại mới có cơ hội để thay đổi, để tiến lên như chúng ta đang chứng kiến ngày hôm nay.  

Điều quan trọng nhất là những người tài năng mà ta có thể gọi họ là những Thánh nhân ấy đã biết sống vì người khác, vì xã hội và vì sự phát triển của cả xã hội loài người về lâu về dài chứ không phải vì chính mạng sống và trí tuệ cho bản thân họ. Nếu không thế chẳng tội gì mà phải bị xử tử, uống thuốc độc, bị tù đày, từ bỏ ngai vàng hay chịu đóng đinh trên thập giá, họ là những thánh nhân nên không thể không biết những nguy hiểm sẽ có thể xảy đến với họ. Lịch sử tôn vinh họ. Nhưng lịch sử cũng sẽ chê cười một số kẻ dù tài năng thì kém cỏi nhưng cũng muốn gây ra sự chú ý với xã hội để trục lợi cho bản thân mình, họ nhân danh những danh nhân thực sự và “chế ra” những lý thuyết “cao siêu”, tự cho mình là “tổ phụ”, là “tiên tri”… và sáng lập ra những tiểu tôn giáo gây hại cho cộng đồng. Hãy chú ý kiểu tôn giáo “đánh lận con đen này” nếu không thì chúng ta sẽ bị tiến hóa lùi. 

Câu chuyện này còn rất dài, nhưng để tôn vinh các danh nhân chân chính, xã hội chúng ta hãy cùng nhau hướng đến và truyền đi các thông điệp của họ. Chúng ta cần hết sức tỉnh táo và dùng trí tuệ của mình để thấy ra chân lý, những gì phù hợp, đúng đắn, ích lợi từ tư tưởng của họ và cùng nhau phủ khắp địa cầu những tư tưởng ích lợi ấy.

Hãy xem thêm Tâm pháp Tinh thần tại website anhatamvien.com bạn nhé

icon gio hang 0