Kiến Thức

ĐỐN GIÁO 41: Ý NGHĨA CUỘC SỐNG


Ai trong chúng ta cũng đều hiểu rằng trước sau gì thì mình cũng chết, bởi vậy chúng ta hãy sống sao cho bản thân mình cảm thấy có ý nghĩa trong lúc còn đang tồn tại trên đời này. Ý nghĩa thì lại có tốt và xấu, bởi vậy cần có một tiêu chuẩn tương đối để đưa ra so sánh và nhận xét. Đương nhiên không có chuẩn nào là tuyệt đối với tất cả mọi người, do vậy chúng ta phải dựa trên sự đồng thuận về đạo đức, đức tin và pháp luật. Hãy thử đồng thuận một vài quan điểm, nếu thích hợp thì ta làm, không thì thôi. 

-Sống no đủ là tốt. Sống nghèo khổ là xấu, 
-Sống mạnh khỏe là tốt. Sống bệnh tật là xấu
-Sống hòa bình là tốt. Sống chiến tranh là xấu
-Sống yên ổn là tốt. Sống không ổn định là xấu.
-Sống yêu thương là tốt. Sống hận thù là xấu
-Sống xẽ chia cho xã hội là tốt. Sống ích kỷ cho cá nhân là xấu
-Gia đình hạnh phúc là tốt. Gia đình bất hòa là xấu. 
-Có công việc làm là tốt. Thất nghiệp là xấu
-Làm ăn thành công là tốt. Làm ăn thất bại là xấu
-Nuôi được bản thân và gia đình mình là tốt. Sống ăn bám là xấu

Và rất nhiều thứ khác nữa cũng tương tự như vậy, tóm lại rằng có Cân bằng là tốt và mất Cân bằng là xấu. 

Nhận xét này rất quan trọng vì nó định hướng cho những suy tính cũng như việc làm của mọi người chúng ta trong đời này và tiếp nối đến đời mai sau, tức là con cháu của chúng ta. Ví dụ: Nếu ngay từ bé chúng ta không định hướng học tập đúng thì lớn lên sẽ khó có việc làm phù hợp tốt. Nếu không có việc làm phù hợp tốt thì khó có thu nhập tốt, và chúng ta có thể rơi vào cảnh nghèo. Khi cái nghèo đeo đuổi cả đời thì con cái mình cũng không có gì cả, và cứ thế nhiều thế hệ cứ nghèo tiếp mãi. Đó mới chỉ là nói tới vật chất, còn ý nghĩa tinh thần sẽ quan trọng hơn nữa. Nếu bạn chịu học bạn sẽ có tri thức, năng lực học hành đó sẽ được chuyển di tinh thần đến con cháu và phần nhiều là các thế hệ con cháu sau của bạn cũng ham học như vậy. Đó là tất cả tương lai của chúng. Cái này chúng ta gọi là nghiệp báo di truyền. 

Nhưng ý nghĩa cuộc sống không chỉ cần thiết với chúng ta  khi ta đang sống mà còn cả sau khi đã chết. Bạn cần biết rằng sau khi thân xác chúng ta chết thì linh hồn chúng ta vẫn còn tồn tại dưới dạng là thông tin trên nền vật chất sóng vô hình. Vật chất này, cũng như cơ thể vật chất của chúng ta cần năng lượng. Nếu năng lượng đến với cơ thể sống của chúng ta qua thực phẩm thì năng lượng của linh hồn là năng lượng tinh thần. Năng lượng ấy đến từ vũ trụ và những người đang nghĩ tới bạn. Nếu sau khi chết chẳng ai còn quan tâm tới bạn nữa thì một thời gian sau những thông tin cuối cùng của linh hồn bạn cũng biến mất vào vũ trụ hư không do năng lượng đã bị hao mòn, khi đó bạn sẽ ra đi mãi mãi. Bởi vậy khi còn sống chúng ta nên sống sao để lại cho đời cái gì đó để mọi người còn nhớ đến, đó chính là công đức của bạn. 

Mời xem thêm tai Tâm pháp –Tinh thần tại anhatamvien.com. 

icon gio hang 0