Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (10): CÂN BẰNG TRONG XÃ HỘI


Thời gian vừa qua chúng ta lại thấy nhiều hình ảnh xã hội rối loạn khi cánh tài xế “quậy” ở trạm thu phí, dân tham gia khiéu nại đông người, chống người thi hành công vụ cũng như các vụ biểu tình phản đối ô nhiễm môi trường, chủ quyền biền đảo… 

Lý giải việc này là do dân chúng bị kích động, là do bức xúc, do tâm lý “bầy đàn” ăn theo thấy biểu tình nên tham gia... cho vui và thậm chí là có bàn tay của “phản động”… Đành rằng mọi nguyên cớ đều phải có từ khởi điểm đều bắt đầu từ mâu thuẫn lợi ích trong xã hội nhưng tôi vẫn thấy có những người không bị ảnh hưởng gì cũng tham gia vào sự việc nên có lẽ chúng ta cho nên chúng ta hãy nhìn thấy vấn đề là sự mất cân bằng đã tác động ảnh hưởng kiểu dây chuyền. 

Có lẽ các nguyên nhân đều đúng cả và chúng ta cũng không nên xem nhẹ điều này bởi vì nó là mầm mống của mọi bất ổn xã hội, nhẹ thì đánh nhau cá nhân, nặng hơn thì bộc phát tập thể, nặng nữa thì sẽ lật đổ hệ thống chính quyền… mà lịch sử đã có vô số  chứng minh. 

Sự bực tức bùng nổ không thể một sớm một chiều mà có. Nó có thể là sự tích lũy ấm ức lâu dài và chỉ khi có giọt nước làm tràn bờ thì mới kèm theo hành động mà tôi gọi là sự mất cân bằng lên tới đỉnh điểm. Tâm lý con người thường thích phân chia nhị phân hai cực. Những con người thuộc hai cực này lại thích đối kháng nhau nên họ chỉ luôn chờ có cơ hội là tìm cách “gây loạn”. Do đó hầu hết đa số phiền não thế gian này là do tự loài người gây ra cho nhau, vì vậy nếu chúng ta biết cách sống hay cách quản lý hòa hợp cân bắng thì mới hết được xung đột, xã hội mới thực sự an bình.  

Nhưng để có ngày đó thì ngay từ bây giờ chúng ta phải có ý thức tự cân bằng chính mình và giáo dục con em, học trò mình lối sống cân bằng này từ khi còn tấm bé. Tất cả phải đến từ sự giáo dục chứ không phải là áp đặt để kích hoạt tính tự chủ, tự giác. Nếu chúng ta thật sự quan tâm đến các vấn đề về tinh thần thì qua cách giáo dục đúng đắn, chỉ trong vòng 20 năm sẽ có một thế hệ hoàn toàn mới ra đời. 

Minh chứng một số quốc gia trên thế giới làm tốt việc giáo dục này thì xã hội thường hài hòa ổn định, trở thành nơi đáng sống.

Giác tử.   

icon gio hang 0