Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (11): CÂN BẰNG QUY HOẠCH

Các vụ lùm xùm tranh chấp đất đai khắp nơi đều có lỗi do quy hoạch đất đai của cơ quan chức năng. Như vậy là ta tự tạo sự mất cân bằng, ví dụ chúng ta quy hoạch xây dựng mở quốc lộ ra cho xe đi, sau đó lại cho phép người ta kéo đến xây nhà cửa ven quốc lộ, lâu ngày thành thị trấn, rồi lại vì an toàn giao thông mà phải xây đường khác tránh đô thị này, rồi sau đó lại cho xây nhà hai bên đường tránh đó để rồi sẽ tiếp tục thành đô thị, thế là tiếp tục xây đường để tránh đường tránh… Chúng ta cứ lập đi lập lại sự mất cân bằng này biết đến bao giờ? Cái lỗi này do ai? Con cháu ta sau này cũng không biết phải giải quyết ra sao nữa.

Rồi thì vì cái gì đó mà người ta cứ phá vỡ quy hoạch xây dựng. Đất công viên, đất nội đô, đất hành lang bờ sông, bờ kênh… cứ tự nhiên biến thành nhà cửa cao tầng san sát, sông rạch ao hồ bị lấp, bị thu hẹp, trong khi đó đường sá, hạ tầng chẳng theo kịp. Một khối người khổng lồ cứ tụ tập nơi trung tâm thì đường sá đâu để đi, chỗ nào để đậu xe, và còn phải giải quyết bao nhiêu thứ dịch vụ khác đi kèm sự tăng dân số như nào là điện, nước, chất thải, trường học…

Chúng ta cứ làm việc theo kiểu tư duy ăn xổi này thì mai sau con cháu chúng ta có là thiên tài chắc cũng bó tay trước các “sự đã rồi” của cha ông mà thôi. Thật tội nghiệp.

Đất nước chúng ta đã và đang có những cái nhìn thiếu tổng thể chiến lược quy hoạch lâu dài. Chúng ta đang thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện các quy định về quy hoạch trong mọi lĩnh vực, từ giao thông, xây dựng đô thị, khu công nghiệp, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, giáo dục, chính sách quản lý kinh tế…Nếu chúng ta không sớm nhận ra các sai lầm mang tính nguyên nhân cốt lõi như vậy thì mãi sẽ chạy theo giải quyết vụ việc theo kiểu vá áo rách, cứ thấy bị rách chỗ nào là kiếm vải vá chỗ ấy lại mà thôi, tức là ta sẽ sống trong tình trạng mất cân bằng vĩnh cửu.

Và con cháu chúng ta, tức là tương lai chúng ta, cuối cùng lãnh đủ, cân bằng mà! Nhưng trước mắt, bạn và tôi, những kẻ bất tài vô dụng như bao kẻ khác cũng chẳng thể làm được gì lớn lao vì không có vị trí xã hội, hãy biết thế sự để tự cân bằng cho chính mình, hạn chế những ảnh hưởng không tốt của ngoại cảnh đến với mình và gia đình, đó chính là sống cân bằng với hoàn cảnh thực tại. 

Giác tử. 

 

icon gio hang 0