Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (15): CÔNG ĐỨC

Bạn góp tiền vào xây chùa. Sư bảo đó là công đức vô lượng, phật trời sẽ phù hộ cho con. Bạn có thể nghĩ rằng: “mình đóng góp tiền xây chùa cho phật ở, thế nào họ cũng nghe thấy lời cầu xin của mình…”. Bạn đã hiểu sai từ công đức rồi.

Công là hành động, liên quan đến thân thể mình. Đức là suy nghĩ, liên quan đến tâm của mình. Công đức tức là những suy nghĩ và hành động của mình, như vậy có công đức tốt, công đức xấu và công đức vừa vừa. Công đức vô lượng nói về công đức tốt rất nhiều, tức suy nghĩ và hành động của bạn rất tốt. Khi cả suy nghĩ lẫn hành động của bạn đều tốt thì thân tâm bạn sẽ thoải mái và khi đó gia đình bạn cùng những người xung quanh mình cũng sẽ được hưởng phúc lây theo kiểu cộng hưởng dây chuyền. Cụ thể là gia đình nào thì con cái thế: gia đình bất lương con cái cũng bất lương, gia đình thiện lương con cái cũng thiện lương. Như vậy có phải là đúng với câu nói mà cha ông ta thường hay dạy là: “Tổ tổng công đức thiên niên thịnh” không các bạn. Cân bằng mà. 

Vì thế những việc làm tốt và suy nghĩ đúng là công đức vô lượng của chúng ta. Chúng ta có thể làm bất cứ cái gì tốt, giữ suy nghĩ của mình thiện lương đều là tạo công đức cho chính mình đó nha các bạn.

Giác tử. 

icon gio hang 0