Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (15): CÔNG ĐỨC

Bạn góp tiền vào xây chùa, cúng dường, sư bảo đó là công đức vô lượng, Phật, Trời sẽ phù hộ cho bạn. Bạn có thể nghĩ rằng: “mình mất tiền đóng góp tiền xây chùa cho Phật ở, thế nào họ cũng nghe thấy lời cầu xin của mình…”. Một khi bạn còn có suy nghĩ kiểu mua bán đổi chác như vậy là bạn đã hiểu sai từ Công đức rồi!

Công là hành động của ta nên tác động vào môi trường xã hội. Đức là suy nghĩ, liên quan đến tâm trí bên trong của mình. Như vậy công đức tức là những suy nghĩ và hành động của mình nên có công đức tốt, công đức xấu và công đức bình thường. Bản thân chữ “công đức” không nói lên nhiều ý nghĩa nhưng ta có thói quen suy nghĩ theo hướng tốt về nó chứ thật ra tốt hay xấu là do ta suy nghĩ và hành động cái gì là tùy thuộc vào đạo đức của mỗi người chúng ta.

Khi cả suy nghĩ lẫn hành động của bạn đều tốt thì thân - tâm bạn sẽ thoải mái và khi đó gia đình bạn cùng những người xung quanh mình cũng sẽ được hưởng phúc lây theo kiểu cộng hưởng tần số dây chuyền. Cụ thể là gia đình nào thì con cái thế: gia đình bất lương con cái cũng bất lương, gia đình thiện lương con cái cũng thiện lương. Như vậy có phải là đúng với câu nói mà cha ông ta thường hay dạy là: “Tổ tổng công đức thiên niên thịnh” không các bạn. Sự cân bằng mà. 

Trong cuộc sống thực tại, dù bạn có tôn giáo hay không, thì chúng ta chỉ cần sống có đạo đức theo chuẩn mực xã hội, đó cũng đều là công đức của bạn. Tùy vào suy nghĩ và hành động của bạn thế nào, tức tốt hay xấu, thì đều có ý nghĩa là bạn đang gieo trồng hạt giống tốt hay xấu để dẫn đến kết quả sẽ gặt hái được tương ứng sau đó gọi là Phước đức. Phước đức đến với ta một cách tự nhiên không phải do cầu xin hay đổi chác vì nó chính là nguyên lý nhân - quả cân bằng: làm nhiều điều tốt gặt hái nhiều may mắn, làm nhiều điều xấu sẽ bị trừng phạt tương xứng. Chúng ta có thể làm bất cứ cái gì tốt, giữ suy nghĩ của mình thiện lương đều là cách tạo công đức cho chính mình đó các bạn. Hãy giáo dục mình, con em và học trò mình điều này.

Riêng chữ “công đức vô lượng” là một cụm từ nói về công đức tốt rất nhiều, tức suy nghĩ và hành động của bạn vô cùng tốt mà kết quả của nó sẽ làm ích lợi cho rất nhiều người trong xã hội, vì vô lượng tức là không thể đong đếm được, điều này sẽ đem nghiệp báo tốt theo nghĩa ích lợi phổ quát, tức là không chỉ đời bạn mà còn cho cả xã hội nữa, điều này thường có ở các vị Phật, thánh nhân, bồ tát, còn nếu chúng ta cũng rải tạo được công đức lớn như thế thì cũng là thánh nhân rồi bạn nhé. Trên bình diện xã hội, tổng công đức tốt của mọi người chính là “công đức vô lượng”, nghĩa là nếu tất cả mọi người dân đều sống tử tế, tức ai cũng có công đức tốt thì đương nhiên công đức chung của xã hội đó, đất nước đó sẽ  vô cùng lớn, tức vô lượng.  

Giác tử. 

icon gio hang 0