Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (16): PHƯỚC ĐỨC

hước là các lợi ích của tinh thần. Đức là cái suy nghĩ sinh ra từ tâm con người. Phước đức thuộc về cái tốt xấu xảy ra bên trong tâm của mỗi người nên không phải người có nhiều tiền của và danh vọng là người có phước. Bạn thấy trong xã hội này có nhiều người có danh, có tiền mà lúc nào cũng sống lo lắng rối loạn, trong khi đó nhiều người không dư dả, chỉ đủ ăn mà họ lại rất thoải mái tinh thần. Vậy ai có phước hơn ai? Vì thế mới nghe nói “ăn cơm với thịt bò thì nằm lo ngay ngáy, ăn cơm với mắm cáy thì ngủ ngáy ò o”.

Phước đức kém là người không có trạng thái thoải mái về tinh thần. Phước đức nhiều là người thanh tịnh trong tâm. Bạn có thể có nhiều tiền nhưng đồng tiền kiếm được mà không chân chính như trộm cắp, tham nhũng hối lộ, hại người, cờ bạc… thì bạn là người không có phước, vì tinh thần bạn luôn bị dao động. Bạn vẫn có thể giàu có như vậy bằng cách làm ăn chịu khó chân chính nên rất thoải mái tinh thần mới thật sự gọi là phước đức lớn. Còn nếu không dư dả mà tâm mình vẫn thanh tịnh gọi là phước đức nhỏ. Nhưng dù nhỏ vẫn còn hơn là không có phước. Vì sao? 

Bởi vì phước đức là trạng thái của tâm tốt hay xấu. Tâm thì dễ lây nhiễm. Nếu tâm ta tốt thì cuộc đời ta mới hanh thông an bình và các con cháu ta lây tâm lành. Khi tâm chúng lành thì chúng sẽ làm việc thiện. Vì làm việc thiện nên cuộc đời chúng lại có phước. Cứ tiếp diễn hết kiếp này sang kiếp khác nên phước đức sẽ biến thành công đức. Vế bên kia thì lại ngược lại nên bạn có thể suy ra theo luật cân bằng. Bạn có nhiều tiền mà không có phước đức thì chính số tiền ấy sẽ hại con bạn, vì bạn vay của người ta thì con bạn phải trả họ thôi, con bạn không có phước thì chúng đâu có được hưởng những thứ đó, công bằng mà.

Như thế muốn có phước hay vô phước là tùy tâm và hành động của bạn ở hiện tại, chẳng phải tại quá khứ hay trong tương lai. Nếu bạn sống với hành động và tâm đạo tốt đẹp thì bạn sẽ hạnh phúc trong tâm tức là có phước. Nếu bạn sống khúc mắc thì cuộc đời sẽ chìm nổi như sóng nước vậy. Và nếu lỡ bạn được sinh ra trong một gia đình vô phước, thì chỉ cần hiểu như tôi đã nói và tự thay đổi mình là bạn sẽ có phước như thường. Do đó Lục tổ Huệ năng mới nói “ khởi một niệm ác diệt vạn kiếp nhân lành, khởi một niệm thiện hằng hà sa ác hết” là vậy.

Giác tử. 

icon gio hang 0