Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (17): CUỒNG

Cuồng là trạng thái thái quá của tâm. Tùy sự việc mà ta có cuồng bạo, cuồng tín, cuồng dâm, cuồng thần tượng…

Như một vị sư pháp vương từ nước ngoài sang VN, hàng ngàn phật tử chen lấn đến xem mặt ngài, gọi là cuồng tín. Một băng nhạc nước ngoài sang, xem một ca sĩ biểu diễn là người ta như phát sốt, người khóc, người cười, người ngất xỉu, kẻ đột quỵ…gọi là cuồn thần tượng. Giết người không gớm tay là cuồng sát… 

Cuồng cái gì đó là quyền tự do của mỗi người, tuy nhiên xuất hiện một số trường hợp lại biến thành tai họa khi họ không tự kiểm soát được mình mà gây hại cho người khác hay cho chính mình.

Một bài trên báo SGGP đã phân tích về “bệnh cuồng thần tượng” và đã phân tích về nguyên nhân, hệ quả của nó. Tóm tắt là do sự giáo dục con trẻ không tốt, con người thiếu mục đích sống lành mạnh, nhận thức bị nghiêng lệch, sống ảo, tâm lý bầy đàn, sính ngoại…

Nhận xét là không sai nhưng cái nhìn của tôi lại quan tâm tới nguyên nhân phát sinh những cái suy nghĩ đó và làm sao để cải thiện chúng?.

Chắc chắn rằng đang có một vấn đề nghiêm trọng về cân bằng trong nhận thức của một bộ phận lớn người dân, vì khi chúng ta thái quá về vấn đề này thì ta sẽ thờ ơ về các vấn đề khác theo luật cân bằng. Khi chúng ta quá nghiêng về khoa học logic thì thường thờ ơ về cảm xúc tình cảm, chúng ta vọng ngoại thì thờ ơ về hướng nội, cũng như kẻ dữ dằn và người hiền lương không thể là một…

Và cũng theo luật cân bằng thì dù nghiêng về bên nào, dù là tốt hay là xấu đều cũng không phải đạo. Cái điều lý tưởng nhất là ta hãy ở giữa, tức cân bằng trong cả nhận thức và hành động thì khi đó chúng ta sẽ nhận thức mọi cái khách quan hơn, chúng ta cân bằng giữa logic trí tuệ với cảm xúc tình cảm, cân bằng giữa nội và ngoại, tâm dữ và hiền đều được cân đối trong một con người, khi đó chúng ta mới được gọi là người có trí tuệ.

Giác tử 

icon gio hang 0