Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (2): KHỦNG HOẢNG TÂM LÝ

Hôm nay mở trang báo ra thấy đã thi hành án tử hình kẻ giết 6 người trong một gia đình ở Bình dương. Nhiều người chép miệng “ đúng là nhân quả,  ác quả gặp quả báo…). Tôi mang một nỗi buồn cho những người suy nghĩ thật đơn giản, và tôi nghĩ thật tội nghiệp cho kẻ phạm tội. Đương nhiên là hắn xứng đáng phải đền tội với quan niệm người đời, nhưng hắn đâu thấy hắn có tội và nếu có thấy cũng vẫn sẵn sàng phạm tội, bởi vì hắn chẳng có gì để mất, chẳng có gì để bám vào sự sống, nên hắn cũng chẳng muốn sống. 

 Có bao giờ bạn nghĩ đến nguyên nhân sâu sa hơn là cái gì đã biến hắn từ con người thành con thú không. Nếu chúng ta không thấy như thế thì sẽ không có biện pháp giải quyết triệt để từ gốc, nghĩa là sẽ có những con thú khác xuất hiện. Và thế giới cũng thế, những vụ xả súng hàng loạt bên Mỹ, đâm xe chết hàng loạt bên Âu châu, tự tử hàng loạt bên Nhật bản… đã đăng báo thời gian gần đây liên tục dồn dập. 

Và theo tôi nguyên nhân chính là sự khủng hoảng từ tâm lý con người. Mà sự khủng hoảng nghĩa là sự mất cân bằng trong tâm thức con người. Tâm thức con người mà mất cân bằng là do sự giáo dục xã hội bị mất cân bằng. Xã hội chúng ta đang mất cân bằng nghiêm trọng đó là do mỗi con người chúng ta đang mất cân bằng. 

Khi sự giáo dục mất cân bằng, tức là hoặc là người ta sinh ra chẳng được ai giáo dục gì cả, hoặc là giáo dục thiên lệch về kiến thức khoa học mà thiếu tri thức đạo đức, hoặc là những yếu tố văn hóa bị đảo lộn… thì con người bị mất niềm tin, mất niềm tin người ta sẽ hành động tiêu cực… 

Xã hội chỉ có thể cân bằng khi không có người sống mất cân bằng, muốn vậy thì từng người chúng ta phải sống cân bằng, chúng ta phải dạy dỗ cho con cháu và học trò của mình sống cân bằng. Nếu chúng ta thở ơ việc này thì sẽ  có ngày chúng ta và con cháu của mình sẽ lãnh hậu quả từ sự mất cân bằng ấy. 

Giác tử    

icon gio hang 0