Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (20): “KHÔNG TU MỚI THÀNH PHẬT”

Đó là lời phát biểu của một vị thiền sư phát biểu trong một thảo luận về sự giác ngộ tại chùa Giác ngộ,  buổi tọa đàm có nhiều nhà sư, cư sĩ trí thức tham gia.

Cả khán phòng xôn xao, các vị học giả và nhà sư thay nhau tranh luận, các vị viện dẫn đủ mọi loại kinh sách Phật giáo ra để cố chứng minh rằng thiền sư đã sai rồi. Thiền sư chỉ im lặng lắng nghe rồi sau đó mỉm cười, chắp tay trước ngực và nói “ thì những ý kiến các vị nói ấy đều đúng cả, tôi rất tiếc đã làm mất thời giờ của các vị” , và thiền sư ra về.

Thiền sư ra về sau khi tôi xin phát biểu rằng “ …đây là câu nói hay nhất ngày hôm nay, đây là câu nói của người trí tuệ…”. Và mọi người nhìn tôi ngơ ngác.

Thưa các bạn, chúng ta sống và tu hành để làm gì? Có phải với ước mong là giải thoát cho chính mình, để về với cõi phật hay chính mình được trở thành phật không. Vậy khi ta chưa đạt tới phật thì ta còn phải tu tập để tiến tới, còn khi bạn là phật rồi thì bạn còn tu nữa làm gì, đâu có chỗ nào cao hơn quả vị phật đâu mà tu tiếp. Ý ngài là ở chỗ đó. Bởi vì hôm đó toàn là tăng ni và các vị có căn cơ cao nên ngài mới nói vậy.  

Chúng ta cũng cần hiểu thêm là trở thành phật tức là tìm đường quay về với phật tánh nằm trong chính bản thân mỗi người chúng ta có sẵn từ khi được sinh ra, không phải để trở thành một vị phật nào đó ngồi trên tòa sen cho người khác chiêm ngưỡng và cúng bái. Nếu chúng ta không hiểu chỗ này là rơi vào mê lầm muôn kiếp nên đừng tu nữa cho mất công, vì có tu cũng sẽ chẳng bao giờ thành phật được đâu.

Khi chúng ta tự giác ngộ được bản thân mình, đừng có suy nghĩ ỷ lại vào người khác, tâm chúng ta ngay thẳng, hành động của ta lương thiện là đã vào xứ phật rồi. Còn chúng ta cứ sống ích kỷ, tâm xà, miệng thị phi, hành động gian trá… là đang trong địa ngục mà cứ nói rằng mình muốn tu thành phật thì thật là uổng công. Làm sao kẻ đang ở địa ngục mà lại lên thẳng thiên đường được. Thành phật hay không thành phật có gì quan trọng đâu khi mà mình đang là phật. Chỉ khi nào mình chưa là phật thì mới ước mong thành phật mà thôi.

Giác tử.       

icon gio hang 0