Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (21): MƯỜI ĐIỀU TỐT CỦA… KẺ XẤU

1-    Ăn ở thất đức là có đức

2-    Ném đá giấu tay là thông minh

3-    Tham ô hối lộ trót lọt là khôn khéo

4-    Thủ đoạn hại người là trí tuệ

5-    Xảo ngôn cay độc là uyên bác

6-    Bạn ít bè nhiều là có uy tín

7-    Mượn tiền không trả là khôn ngoan

8-    Ăn cơm tù là tiết kiệm

9-    Ở tù vì có tiêu chuẩn nhà nước cấp nhà

10-  Tử hình là tấm gương tử vì đạo… chích

Và đó cũng là mười điều xấu của kẻ tốt theo luật cân bằng.

Giác tử.  

icon gio hang 0