Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (22): QUY Y

Bạn thường hay nghe nói về việc quy y trong đạo phật. Quy y tức là quay về nương tựa, ở đây là nương tựa vào phật, pháp, tăng. Nương tựa vào phật nghĩa là khi nào mình gặp khó khăn, cần sức khỏe và nhà lầu xe hơi thì chúng ta đến cúng bái phật để phật tạo điều kiện ban cho. Nương tựa vào pháp là các phương pháp để thực hiện mục đích đó và nương tựa sư tăng là sẽ được họ chỉ cho cách thực hiện cũng như cho bùa ngải, xem ngày giờ tốt xấu… để thực hiện công việc sao cho tốt đẹp?.

Có rất nhiều người bị mê lầm như vậy nên bài viết này muốn bạn hiểu rõ vấn đề này. Phật là người khai đạo, tức là cho ta một hướng đi trong cuộc đời, pháp là lý thuyết để ta đi trên con đường đó và sư tăng là thầy dạy chỉ cho ta cách đi. Cũng giống như bạn được đi học từ cấp 1,2,3. Bạn phải học theo chương trình nhà nước quy định (phật), sách giáo khoa (pháp) và thầy cô dạy mình (sư tăng).

Sau khi học xong thì bạn đã được trang bị một nền tảng kiến thức, bạn đem kiến thức đã thành của mình ấy làm hành trang cho cuộc đời bạn, nghĩa là bạn phải biến chúng thành những thứ hữu dụng phục vụ cho cuộc đời chính mình.

Quy y phật, pháp, tăng cũng vậy, sau khi bạn học xong thì bạn phải biết đem những hiểu biết ấy vào cuộc đời chính mình, làm chủ chính mình và tự tạo ra công đức phước đức… cho mình nên gọi là tự quy y, còn gọi là giác ngộ. Cụ thể là bạn dùng những kiến thức cơ bản như tính không, nhân quả, nghiệp báo… vào cuộc sống để mà làm lành lánh dữ… y như ta đem ngọai ngữ, toán hay văn ứng dụng vào cuộc sống mình vậy.

Đạo và đời cả hai đều rất quan trọng vì đem lại sự hài hòa cân bằng cho cuộc sống chúng ta. Tuy nhiên nếu chúng ta không hiểu hay hiểu sai ý đạo thì kết quả chúng ta thụ hưởng được không nhiều, chưa kể một số ít trường hợp còn mang thêm tai hại. Vì vậy, dù mỗi chúng ta đang theo đạo nào thì cũng phải cố gắng hiểu đúng nội dung và mang sự hiểu biết đó vào đời rồi ứng dụng hợp lý. Nếu chúng ta không tự chủ được mình mà cứ tìm cách dựa dẫm vào những thứ bên ngoài thì làm sao đến nơi giải thoát được hả các bạn.  

Giác tử.

icon gio hang 0