Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (24): NGHIỆP

Một  vị bộ trưởng bị mất ghế, thế là con bị mất chức, còn cháu thì bị truy nã.

Một ông trưởng phòng tổ chức ở sở nọ từng giúp đỡ cho nhiều người. Ông chết vì bệnh lúc con còn nhỏ, nhưng con của ông khi lớn lên thì được những người ngày xưa ông từng giúp đỡ, giúp lại cho công việc làm, đi học nước ngoài.

Đây là hai câu chuyện hoàn toàn có thật mà tôi mục kích trong cuộc đời. Và câu chuyện này chúng ta hay gọi là nghiệp hay nghiệp báo 

Nhân và quả là những gì tạo ra nghiệp báo của từng người. Những gì chúng ta làm bây giờ sẽ là nghiệp báo của con cháu mình cũng như những gì chúng ta đang hưởng thụ hiện nay là nghiệp báo của tổ tiên mình. Tất cả mọi thứ đều có nguyên nhân sinh diệt cân bằng, các thông tin hiện tại đều lưu truyền qua đường tâm thức, vì tâm thức thì là thông tin nên có tính lưu trữ và nhân bản (photo) qua nhiều thế hệ, những thông tin này tạo ra tánh và tướng, tướng sẽ sinh số (số phận) từng người, vì thế người ta mới khuyên mình sống phải biết giữ đức là vậy.

Điều tốt đến thì không cần bàn, nhưng không ai muốn điều xấu đến với mình cả. Nhưng nếu do lỗi của tổ tiên mà mình phải gánh chịu nghiệp xấu thì phải làm sao? Chẳng lẽ mình phải gánh chịu hết đời? Mình có tạo ra lỗi đâu?

Thật ra nếu bạn được đọc bài này là rất may vì nó chỉ cho bạn biết cách cải tạo lại số mệnh của mình. Bạn phải dùng chiêu “ đức năng thắng số” thôi. Bạn hãy khởi các ý niệm thiện, làm những hành động tốt để cân bằng lại với những “cái xấu” mà ông cha lỡ làm do thiếu hiểu biết. Chắc chắn sẽ giảm nghiệp xấu đến với bạn. Còn nếu bạn biết thiền định nữa thì sẽ hết 100% nghiệp xấu bởi vì bạn tạo được công đức lớn là xóa được những thông tin xấu truyền kiếp xuyên các đời và nhớ đừng bao giờ tạo ra nghiệp xấu nữa, dù là nhỏ nhất.

Giác tử.

icon gio hang 0