Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (29): SỐNG CÂN BẰNG – THOÁT MA TRẬN

Dù cho tất cả mọi người đều có sẵn trí tuệ nhưng do không biết khơi dậy nên nó ngủ yên trong tâm thức mình. Bây giờ chỉ cần người khơi lại trí tuệ đó và nếu họ tin làm theo thì lập tức họ có cuộc đời khác, bằng không thì cứ luẩn quẩn vào việc thế gian: cơm, áo, gạo, tiền, danh, già, bệnh, chết…

 

Muốn thoát khỏi ma trận bát quái thì đừng quan sát với tư cách là người trong vòng bái quái. Chúng ta hãy đứng ngoài vòng để quan sát với cặp mắt tổng quát và bình đẳng, chúng ta sẽ tham gia vào ma trận lúc thích hợp nhất. 

 

Bạn hãy chỉ cần sống dừng lại một chút gọi là định thân, bớt nói đi một chút để nghe nhiều hơn và hãy quan sát trước khi hành động gọi là tịnh tâm. Làm thế là bạn đang sống cân bằng và bạn sẽ được lập tức sinh về nơi khác. 

 

Tôi xin được tặng chúng ta bài thơ: Cân bằng:  

Đạo cân bằng: không sanh không diệt

Không biệt phân: phải – trái; đúng – sai

Khi tạm thời thì một hóa hai

Là vĩnh cửu khi hai hợp một

Chung một mối: quay về rường cột

Là nương nhờ: đạo cốt không phân

Vạn sự đời cứ thế đem cân

Âu hóa giải tất muôn phiền não

Vạn pháp đem quy là Đại Đạo

Thượng đế rằng: như thế không sai

Còn đem phân: phải trái; đúng sai

Là trôi mãi theo luân hồi vạn đại

Người nghe chớ một lần khờ dại

Thì quá khứ;  hiện tại;  vị lai

Hiện rõ ràng như ánh sáng mai

Đem trí tuệ soi ra phản chiếu

Cuộc đời ấy không phần đơn điệu

Tâm Pháp đàn vọng tiếng phèng la

Ta là Ta, cũng chẳng là Ta

Là như thế Niết bàn ứng hiện.     

 

Giác tử 

icon gio hang 0