Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (3): MẠNG XÃ HỘI

Mỗi ngày mở mạng internet hay đọc báo là lại thấy nhiều sự kiện mới, nào là bạo lực học đường, thói sống vô cảm, sống ảo; nào là giết người, tham nhũng, nói xấu nhau hay chửi bới chế độ… ôi thôi đủ cả.

Và thế là người ta đang tranh luận về an toàn thông tin trên mạng, đang nghĩ cách chống các thông tin mà bị cho là phản cảm. Không biết cuối cùng sẽ thế nào nhưng có lẽ chúng ta nên mổ xẻ vấn đề này dưới góc cạnh khác, đó là nguyên nhân hình thành các việc đó chứ không chỉ liệt kê các sự việc xong rồi… để đó hay ngăn cấm. 

 

Vì không thể nào không công nhận những lợi ích mà mạng xã hội đã và đang mang lại, nên việc hạn chế hoạt động của mạng cũng chính là hạn chế luôn những lợi ích này chăng? Chúng ta cần xem xét việc này theo cách cân bằng và  bài viết này nói về sự cân bằng đó. 

Tôi nghĩ rằng mạng xã hội thì có tội gì đâu. Vấn đề là những thông tin xuất phát từ những con người mất cân bằng hay cân bằng đưa lên đó. Gốc rễ cũng vẫn chính là con người, nếu chúng ta không giải quyết được vấn con người thì cấm hình thức này sẽ có hình thức khác để họ… phát huy trí tuệ của mình. 

Hãy bắt đầu từ sự mất cân bằng trong nhận thức của người lớn. Hằng ngày liệu chúng ta đang sống cân bằng chưa? Chúng ta sống trong lo lắng, trong toan tính, trong bức xúc và chúng ta trút sự khó chịu đó vào gia đình, vào xã hội và vào … mạng, tức chúng ta đang hành động mất cân bằng.  

Rồi tiếp tục con em chúng ta học chúng ta. Chúng đem những bức xúc của chúng vào những trận ẩu đả với người khác, hay tìm quên vào ma túy… Chúng lĩnh hội các tư tưởng đen tối, nhiễm thói hư tật xấu từ chính gia đình và xã hội đã dạy chúng và thế là chúng thể hiện mình bằng cách sex trên mạng để nổi tiếng, chứng tỏ đẳng cấp bằng tiền bạc chứ không phải là trí tuệ, rồi thì gian lận, giết người, cướp của… 

Và đó chính là sự cân bằng. Sự cân bằng của cái mất cân bằng. Tức là khi chúng ta gieo sự mất cân bằng thì chính chúng ta hay con cái chúng ta và xã hội chúng ta sẽ gặt được sự mất cân bằng. 

Vậy thì hãy trở lại cân bằng đi thì chúng ta mới giải quyết tận gốc rễ mọi vấn đề gia đình và xã hội.

Người ta nói tôi là lý thuyết. Bạn đang đọc những dòng chữ này. Nếu bạn không biết chữ thì sao đọc được. Học để biết chữ cũng là học lý thuyết đó. Chúng ta phải biết ứng dụng lý thuyết vào cuộc sống thì mới có sự văn minh, nếu không thì chúng ta cũng chỉ là loài thú bốn chân thôi. Mà áp dụng lý thuyết cân bằng vào cuộc sống thì quá dễ, chỉ cần suy nghĩ hành động của chúng ta cân bằng là đủ, chỉ cần ta chú ý một chút, ví dụ dạy con chào hỏi khi gặp người lớn… Đừng coi thường việc này, đây là vấn đề giáo dục ý thức. Chuyện nhỏ sẽ thành lớn, nếu con bạn là người có ý thức sống thì tự nó sẽ thành người tốt sau này. Hơn nữa khi chúng ta nhắc con là chính chúng ta đang tự luyện cho mình chú ý tới từng việc nhỏ nhất. Đây chính là sự cân bằng.      

Giác tử 

icon gio hang 0