Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (30): TÂM GIÁC NGỘ (THƠ)

TÂM GIÁC NGỘ


Lắng nghe trong cõi Tâm ta 
Phật – Ma đều ở cùng nhà mà thôi
Khéo phân cho rõ mỗi nơi
Để khi hợp một biết nơi ta về:

 

Khi mê, Ma đến bên lề
Tỉnh ngộ, Phật rước ta về chẳng sai.
Phật – Ma tiếp nối nhau hoài
Còn Ta phải tự bước ra ngoài khổ đau

 

Ai ơi tỉnh ngộ mau mau:
Phật hay Ma đến, khác nhau do mình
Mới hay muốn thoát tử – sinh
Là do chính bởi Tâm mình mà thôi


Giác tử

icon gio hang 0