Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (35): DỤC VỌNG

Dục vọng là sự ham muốn xuất phát ở tâm và là nhu cầu tự nhiên của thân lẫn tâm. Vì do là một nhu cầu tự nhiên bản năng của mọi sinh vật nên không thể bàn về  cái tốt hay xấu của dục vọng. Nếu sinh vật không có dục vọng thì giống như những xác sống và thậm chí chẳng tồn tại thế giới sinh vật nữa.

Dục vọng làm cho sinh vật được duy trì và xã hội loài người phát triển. Sự ham muốn là động lực của mọi phát minh và sáng tạo để ta có sự hiện đại như ngày nay.

Vì vậy chúng ta không bao giờ duy ý chí chối bỏ sự tồn tại của dục vọng mà hãy kiểm soát được dục vọng của chính mình để nó phát huy cái cần thiết và hạn chế đi cái tiêu cực khi nó phát triển quá mức trở thành tham si và sân. 

 Khi một dục vọng nổi lên trong tâm, ta hãy giữ một tâm thanh tịnh cân bằng bình đẳng để quán xét nó, xem tại sao nó khởi lên, nó sẽ khởi lên thế nào và theo dõi nó sẽ đưa ta nghĩ đến đâu. Chúng ta không được chạy theo nó nhưng cũng không nên đánh đuổi nó. Ta chỉ quán sát. Cụ thể, dù bạn là ai, đã có gia đình hay chưa và thậm chí là một nhà tu hành trọng đạo, khi ta gặp sự hưng phấn bởi một cô gái đẹp thì cũng đừng bao giờ chạy trốn cái cảm giác ham muốn này, ngược lại hãy nhìn thẳng vào cái ham muốn của mình và quán sát nó, sự hưng phấn sẽ dịu đi để cho lý trí về đúng nơi của nó. Sự trốn tránh bằng cách kìm nén về đạo đức xã hội, sự giữ giới tu hành… chỉ làm tăng thêm nhu cầu ham muốn, dù một số trường hợp ban đầu ta có thể thành công, nhưng cái khác nó lại đến, giống như một cái lò xo nén chặt lâu ngày, bạn càng nén thì với thời gian sẽ càng làm tăng lên lực bung phản lực, để đến một lúc gãy chốt giữ thì sẽ… bùng.

Với người muốn giải thoát tâm thì việc kìm chế quá mức bằng ý chí, cho dù là thành công suốt đời thì cũng mãi ở trong vòng trói buộc của sự trì giới. Chúng ta phải tự nhiên thoát ra khỏi sự trói buộc của ham muốn một cách nhẹ nhàng và tự nhiên, không có sự đè ép tâm thức của mình thì mới gọi là giải thoát được.   

Người biết thiền định để giữ cân bằng trong tâm có thể điều phối làm chủ tâm thức mình dễ dàng và nhẹ nhàng. Trì định hay chỉ định là còn tự dồn nén thân và tâm.

Giác tử.  

icon gio hang 0