Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (38): THIỀN TÔNG

Nếu đạo thiền chỉ thuần túy là một phương pháp luyện tập để cân bằng thân tâm trong cuộc sống và không liên quan gì đến tôn giáo cả thì Thiền tông là một pháp môn tu hành trong đạo Phật. Nói vậy bởi vì thiền tông được truyền thừa từ nhiều đời Tổ đến nay vẫn sử dụng các giáo lý đạo Phật làm cơ sở tu tập như nhân quả, nghiệp báo và Không tính… Tuy nhiên với quan điểm của thiền tông thì các quan niệm về các cõi trời, thiên đàng, địa ngục hay các nhân vật như phật, thánh, ma… đều là các hình tượng biểu trưng cho một điều gì đó để răn dạy con người ta chứ không có trong thực tế như niềm tin của nhiều pháp môn và tôn giáo khác. 

 

Cốt chỉ thiền tông muốn con người nhìn nhận thực tế về cuộc sống, vũ trụ và hiểu biết chính tâm tánh mình để tự đốn ngộ, tức là tự tu tập, tự giác ngộ để mà sống tự chủ tự lập không nên dựa dẫm vào hoàn cảnh bên ngoài. Và tư duy này rất phù hợp với tư duy hiện đại của con người ngày nay đã được các chư Tổ phát minh hàng ngàn năm trước.  

Sắc tức thị không.

Nhiều người muốn tôi giải thích chữ “Sắc tức thị không, không tức thị sắc” trong kinh Bát nhã.

Vâng, hai chữ sắc và không là hình thái đối lập nhau, dùng cái này để biểu hiện ra cái kia, như thể do xung quanh bạn là không khí trong suốt thì người ta mới nhìn thấy được bạn, và vì có bạn nên mới thấy xung quanh bạn là khoảng không trong suốt. Ví dụ có một thảm lá vàng khô rộng hết tầm mắt, có một cơn gió mạnh thổi qua lá vàng bay mất hết làm lộ ra một con tắc kè, và cũng nhờ còn có con tắc kè mà bạn mới thấy xung quanh nó là không còn gì cả.Khi hợp nhất thì không thấy có gì nhưng khi chia cắt (cơn gió thồi qua) thì sự vật sẽ xuất hiện. Đó là lối giải thích trực diện, còn có 5 kiến giải khác xin đọc sách Phật pháp ứng dụng trong cuộc sống tải tại website : anhatamvien.com các bạn nhé.     

BÁT CHÁNH ĐẠO

Người ta hỏi tôi về ý nghĩa Bát chánh đạo trong Phật giáo.Tôi hỏi lại bạn quan niệm THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC? Qua câu chuyện sau:

Ông thầy tu bảo mấy người làm kinh doanh tối ngày lo toan tính toán tiền bạc và nhậu nhẹt, đó là mang nghiệp khổ sinh tử luân hồi  chứ sung sướng gì. Thôi ta cứ ngồi niệm phật cho an lành. 

Ông kinh doanh bảo mấy cha đầu trọc suốt ngày chỉ biết tụng niệm lý thuyết, ăn bám, chẳng biết rượu, thịt,  gái. Sống vậy có gì vui  mà cứ đòi dạy bảo người khác. Thôi kệ cứ nhậu đã, mai ra sao cũng được. 

Cuối cùng ai là đáng sống hơn, hạnh phúc hơn?Và tại sao họ lại suy nghĩ khác nhau như vậy? 

Mọi thứ đều là tương đối, mỗi chúng ta có tâm thức khác nhau nên có cách suy nghĩ khác nhau, chỉ chúng ta mới tự biết mình hạnh phúc ở chỗ nào mà thôi. Tám đường chánh của từng người cũng y như vậy, chỉ mỗi chúng ta mới biết đúng sai , phải làm theo Tâm thức mình chỉ dẫn và luật nhân quả sẽ phán xét bằng kết quả. Cái đó gọi là Kiến Tánh. Tôi phát minh ra bản đồ 64 tâm thức con người. Mọi PHÁP THÂN từ thánh, người, ma… đều nằm trong đó. Tùy ta HÓA THÂN  vào ô tâm thức nào thì sẽ được BÁO THÂN ở đó, chính báo thân sẽ cho bạn suy nghĩ, hành động và số phận theo ô tâm thức mà bạn đang ở. 

Qua bản đồ này chúng ta có thể tự biết TỰ TÁNH của mình. Chúng ta cũng dùng nó để khảo sát về một quốc gia, công ty, cá nhân. Nó có thể là cái sàng để chúng ta lựa chọn phân loại người trong xã hội. Chúng ta có thể dùng bản đồ tâm thức này để sửa mình và điều chỉnh người khác theo ý muốn và  dự báo tương lai. 

Giác tử

icon gio hang 0