Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (39): THIỀN SƯ LÀ AI?

Nói đến từ Thiền sư chúng ta thường tưởng tượng ra một ông trán cao mắt sáng, mặc áo tu hành. Thực ra thiền sư là danh từ để chỉ một người có trí tuệ cao, có tâm thức ổn định và thường do tu tập thiền định lâu ngày mà có được.

 Kết quả hình ảnh cho THIỀN SƯ

Vì thế một thiền sư có thể là một nhà khoa học như Enstein, một nhà chính trị như Trần Nhân Tông, một nhà tu hành như đức Phật, một nhà kinh doanh, người dân. 

Để trở thành một con người có trí tuệ sáng suốt và có một cuộc sống viên mãn yên ổn, hãy quan tâm tập thiền ngay hôm nay các bạn nhé. 

Chúng ta thường hay đổ lỗi cho cuộc sống làm chúng ta không an ổn được. Không phải thế đâu.Ai cũng có mối quan tâm tới cuộc sống, tới công việc riêng, vì ai cũng phải sống.Nhưng người thiền định dùng tâm thức mình điều khiển cuộc sống.Người bình thường thì sẽ để cuộc sống điều khiển tâm thức mình.Bằng chứng rõ nhất là nhà vua Trần Nhân Tông của chúng ta, ông là một thiền sư, khi có giặc nhà vua xuống núi đánh quân xâm lược, khi hòa bình là lại lên núi tu tiếp. Thực tế thế giới có rất nhiều thiền sư mà họ cũng rất thành công trong lĩnh vực của họ, như Anbe Enstein, Tago, Ohso, Karimuti, Trịnh công Sơn, Võ nguyên Giáp, Nguyễn Thiện Nhân... họ có thành công, giàu có, hạnh phúc và viên mãn. 

Mỗi ngày chúng ta chỉ cần thật sự tịnh tâm được ít nhất 30 phút là năng lượng sẽ được nạp đầy để có một ngày sáng suốt khỏe mạnh làm việc. 

VẤN ĐỀ LÀ CÓ MUỐN LÀM HAY KHÔNG ?

Giác tử

icon gio hang 0