Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (40): THAY ĐỔI SỐ PHẬN

Tâm của chúng ta thuộc về bản đồ tâm thức, vì thế mọi Pháp thân, tức mọi hạng người đều nằm trong  ta. Khi ô tâm thức nào kích hoạt trong ta (tức hóa thân) thì ta sẽ mang tính cách, số mệnh, năng lực… của dạng tâm thức đó (tức báo thân). Nếu muốn chuyển số phận thì chúng ta buộc phải chuyển sang ô tâm thức khác mà mình muốn tới. Bạn phải tìm cách dọn sang ở hẳn nhà mới, tức suy nghĩ mới và hành động mới chứ còn nếu bạn cứ mơ ước có nhà mới thì e rằng cứ mãi mơ ước mà thôi. Vậy thì hãy hành động chứ đừng ngồi mơ ước và bàn luận nữa.Còn làm sao về được nơi ở mới thì các bạn phải hiểu chính mình đang ở chỗ nào của xã hội thông qua bản đồ Tâm thức, bạn muốn về đâu và dùng luật CÂN BẰNG để tới đích.Cái Tâm thức mới sẽ hướng dẫn bạn hành động mới, hành động tạo kết quả và kết quả tạo ra SỐ PHẬN MỚI đến với bạn

 

 Kết quả hình ảnh cho NGÃ RẼ

LUẬT CÂN BẰNG

Luật cân bằng bao trùm mọi thứ trong vũ trụ. Bạn muốn có sức khỏe, bạn cần cân bằng. Bạn muốn công việc mình tốt đẹp, bạn cần cân bằng. Bạn muốn gia đình mình hạnh phúc, cũng cần cân bằng. Vì thế Giác tử đưa ra mười nguyên tắc cân bằng sau: 

1.Nhân chi sơ tính bình đẳng./Thiện ác do giáo dục tạo ra.

2.Cân bằng thân-tâm:đau khổ đoạn./Bằng ngang được-mất:phiền não trừ.

3.Cho đi là nhận lại/Vụ lợi là mất thêm/Lợi mình lợi người thì nên/Có thêm chữ hại chẳng nên (làm gì).

4.Vạn sự do tâm tạo/Số mệnh tạo từ tâm/Vậy muốn sửa Số phải sửa từ Tâm

5.Không muốn gì cả là đang có tất cả/Muốn tất cả sẽ chẳng có gì cả.

6.Giáo dục coi trọng kiến thức học thuật vì đó là gốc mọi sáng kiến phát minh/Coi trọng đạo đức nền tảng vì đó là gốc phát sinh trí tuệ.

7.Kinh tế coi trọng tài nguyên, tri thức, quản trị, tài chính cân đối và công nghệ gốc… thì mới phát triển bền vững, vì đó là cân bằng.

8.Chính trị lấy quyền lợi làm trọng,lợi ích dân lợi ích nước hài hòa mới là sự cân bằng.

9.Xã hội lấy lợi ích kinh tế và tinh thần của nhau ra làm bàn cân, biết chia xẻ, cùng cho, cùng nhận… hợp lý cũng là sự cân bằng.  

10. Sức khỏe thì làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, biết thư giãn thân và tâm là cân bằng.

Giác tử

icon gio hang 0