Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (41): CÁI KHÙNG CỦA … THÁNH NHÂN

Người đời coi trọng công danh và tài lợi, vì thế đó là mục tiêu phấn đấu suốt đời của họ. Thánh nhân coi trọng nghĩa và đức nên đó cũng là mục tiêu phấn đấu suốt đời của họ.Thánh nhân vẫn phải sống và là những tài năng nên tay trái họ hái tài lộc, tay phải họ với công danh dễ dàng hơn người đời là bởi vì họ chẳng bao giờ màng đến những cái đó. Họ có thể lấy mà không lấy, có thể có mà không có nên người đời mới thường gọi họ là những… kẻ khùng. Bởi thế họ mới là thánh nhân.

icon gio hang 0