Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (42): ĐƯỜNG TU CỦA… THÁNH NHÂN

Nói đến tu sửa tức thường là nói đến việc những con người thường tình chúng ta phải sống đẹp, bỏ đi tham sân si và giữ mình khỏi phạm những thứ tà dâm, lừa lọc, giết hại, chiếm đoạt và trộm cướp… Vậy các thánh nhân, những người đã có sẵn trong ô tâm thức của mình những đức tính tốt đẹp ấy rồi thì họ cần tu sửa cái gì? Khi chúng ta còn tính tham thì mới phải bỏ tham, khi không có tính tham thì không cần bỏ gì cả. Không có sinh thì không có tử là thế. Vì thế đường tu của thánh nhân chỉ cần giữ mình trongsạch thân tâm, giữ tâm mình luôn bình đẳng, luôn thanh tịnh, tức là cân bằng là…đủ Hãy chuyển tâm thức của bạn đến ô tâm thức của thánh nhân, đó là con đường ngắn nhất để thành Đạo. 

icon gio hang 0