Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (43): SỰ HOANG TƯỞNG CẦN THIẾT

Ai trong chúng ta sinh ra cũng ở vào một dạng tâm thức nhất định. Vì thế xã hội mới có người cao kẻ thấp. Chúng ta luôn muốn tìm kiếm một địa vị cao hơn, sống hạnh phúc hơn… và dành gần cả cuộc đời để đi tìm điều đó. Tuy nhiên nếu ai biết rằng những cấp độ sống đều do quy định của ô tâm thức đó: ô tâm thức cao cấp bạn sẽ có cuộc sống cao cấp, ô tâm thức thấp cấp bạn cũng sẽ được hưởng sự thấp kém. Vì thế hãy cố gắng chuyển tâm thức của mình sang dạng tâm thức cao hơn, tức thì bạn sẽ trở thành người mới, tương ứng là những gì bạn sẽ được hưởng. Nếu bạn không tin điều này thì bạn sẽ cho rằng đó là… sự hoang tưởng, nhưng đức Phật từ một người danh giá trở thành thánh nhân và lục tổ Huệ năng từ một người mù chữ nghèo dốt cũng trở thành thánh nhân… có lẽ đó cũng là sự hoang tưởng?. Chúng ta thì đi bộ từng bậc tìm kiếm hạnh phúc còn họ thì bay lên thẳng thiên đàng, còn làm được điều này hay không cũng do chính chúng ta mà thôi các bạn ạ. Hãy thay đổi chính mình.
icon gio hang 0