Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (44): NGỘ (THƠ)

NGỘ

Như dòng sông chảy mãi
Đời một bóng nước trôi
Nổi chìm theo cơn gió
Hợp tan một chớp thôi
Vui chưa tàn bóng xế
Buồn đã ở gần kề
Vui buồn thôi đừng kể
Đời thoát khỏi cơn mê
Thoát ly vòng sướng khổ
Sinh - tử - biệt - chia – ly
Đó là Tâm giác ngộ
Ai ơi hãy quay về!.

 

icon gio hang 0