Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT 45): CÂN BẰNG (THƠ)

 

CÂN BẰNG 


Bao dòng sông con suối
Đều đổ về biển khơi
Đường đời muôn nghìn lối
Cũng hợp một mà thôi


Trăm đạo là một đạo
Chớ ngăn chia đường nào
Thì hoa sen sẽ nở
Chân lý mở lối vào


Một và hai là một
Quay định lại chính thân
Đó ấy là lối đạo
Đó ấy là lối đời


Tự nhiên thuận ý trời
Tự nhiên thuận lòng người
Vô tư rộng miệng cười
Dù sóng to bão lớn


Thân tâm vẫn thảnh thơi
Chớ nghĩ suy phân biệt
Thì tâm lệ ngừng rơi
Đường đời bao phiền não
Đừng dựng thêm lối rào


Bình đẳng không phân biệt
Sống lẽ đạo cân bằng
Thì muôn sự hòa hợp
Họa đi phúc tự tăng!

 

icon gio hang 0