Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (48): TÂM MINH (THƠ)

TÂM MINH

Kẻ mê chẳng tu đạo
Ngu si nguyền trọn kiếp
Kẻ tỉnh ham tu đạo
Uổng phí kiếp nhân sinh.
Mê – tỉnh ấy nhị biên
Đó là vòng sinh tử
Thoát tâm vòng sinh tử
Ấy chính bậc: Thánh nhân.
Hãy ngừng ngay suy tư
Là liền bờ giải thoát
Kiếm tìm nơi giải thoát
Mãi tìm chốn hư không.
Chẳng lý cũng chẳng lời
Chẳng đến cũng chẳng đi
Không cao cũng không thấp
Chân lý: đạo quân bình.
Đạo xuyên trời xuyên đất
Làm gì có một tên?
Khả đạo phi thường đạo
Ấy lời dạy thánh nhân.
Tìm đạo và theo đạo
Ấy đích thị dân thần
Ai ơi đang tu đạo
Hãy tu cho chính mình.
Một ngày dứt tu đạo
Ấy mới thật tâm minh.

 

icon gio hang 0