Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (56): ẤN CHỨNG CỦA HÒA THƯỢNG VỀ SÁCH TÂM PHÁP

Đây là cuốn sách cần cấp của thế giới trong thế kỷ của chúng ta. Thế kỷ 21 bạo hành và lòng ham muốn đã lên quá điểm dừng của tư duy. Thế giới phẳng đã sụp lở nghiêng chuyển đa chiều, chiếc xe toàn cầu đã chòng chành mất thắng ở nhiều nơi. 

Nạn đói nghèo, ô nhiễm môi trường và đạn pháo đã và đang tàn phá khắp nơi. Không gian và mặt biển cũng dậy sóng kinh hoàng, kể cả loài thú hoang nơi rừng núi và cá lớn ở đại dương cũng không còn nơi ở yên ổn!. Đó là vì lý do gì? 

Tất cả đều từ sự mất cân bằng từ nguồn cội!. Do đó tập sách này mới có tựa đề là Tâm pháp (nguyên lý cân bằng). 

Người viết sách này là Phước Giác, một cư sĩ thiền đệ tử dòng Thiên Thai-Lâm Tế Chánh Tông 
Phước giác đạt pháp từ tâm nên gọi là Tâm pháp. Tâm Pháp có nãma (là danh) và rũpa (là sắc), đều có 89 hay 121 Tâm (citta) cùng 52 tâm sở (cetasika)

Ở đây Tâm không  nằm trong đời sống một lộ trình của 17 tâm sát na và 7 loại tâm khởi lên rồi diệt qua ý căn pavatana (patisandhi lien hệ đời này và đời khác)

Tâm pháp trong sách này là bản thể, là tiến trình của chuyển động, từ nguyên lý tính giác thực tại. Vì “phát minh” ra “tính giác” nên làm cho “thực tại” trở thành “cân bằng”, làm cho tất cả những mối nối sai biệt trong duyên khởi (sammudata) trở nên trong suốt. 

Sách này không có tính tôn giáo hình thức nhưng không phải không có tính tôn quý của các bậc tiền nhân(như Bồ đề Đạt ma hay lục tổ Huệ Năng), không theo những giáo điều mà người đọc chưa hiểu mà nó hướng thiện về những giáo huấn cần thiết như tác giả đã nói trong sách: “ý nghĩa của thuyết nầy là ta nên hiểu rằng mọi thứ trên đời đều là kết hợp hư giả, khi hợp khi tan, vì thế ta đừng bám chấp vào nó. Có nghĩa là chúng ta phải biết kiểm soát mình và không được quá tham lam hay bám chấp kỳ vọng vào bất cứ thứ gì. Việc ta bám chấp, dù là tốt hay xấu, vào cái gì đó sẽ sinh ra mọi thứ rắc rối gọi là tạo nhân quả nghiệp báo hay sự sinh tử trong cuộc sống…”

Tâm pháp có khái niệm về âm dương dịch lý. Tác giả biết vận dụng toán học và khoa  học dịch như trong Chu dịch của Thiệu Vĩ Hoa đã nói về “ kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mac-Lenin với thực tiễn cách mạng Trung quốc là sự suy nghĩ sâu sa vận dụng những mưu lược quân sự bắt nguồn từ Chu dịch”. 

Trong sách chỉ rõ Chu dịch ra đời từ vũ trụ quan đối lập thống nhất, là phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nó chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ (tổng tập văn hóa thần bí Trung hoa của Thiệu Vĩ Hoa).

Trong Tâm pháp cũng bao gồm tư duy Thiên chúa qua bảy mươi từ về giống đực và giống cái (nhị phân) từ cái xương sườn của một người và sự hợp nhất qua việc “ ăn trái táo cấm”. 

Có lý do của ngôn từ vì Tâm pháp khi chưa được phát minh thì luôn là sự huyền bí như đoạn văn đầy chất thi ca và dí dỏm sau đây: 

Hoàng trùng còn để lại thì châu chấu ăn
Châu chấu còn để lại thì cào cào ăn…
Hãy tỉnh dậy đi hỡi phường say sưa và hãy khóc!
Hãy tru lên, tất cả những bợm nhậu…
Vì chúng có một rợ lên xâm lăng xứ của ta
Hùng hậu và vô số kể
Răng chúng- răng sư tử, nanh chúng –nanh chúa sơn lâm…
(Trích khải huyền/tiên tri Yôel) 

Tác giả nói rằng “hiểu Tâm pháp là hiểu vũ trụ. Hiểu vũ trụ là hiểu chính mình.” 
Vũ là thời gian là chuyển động, là tưởng thức lưu thông. Trụ là không gian, là tướng hình nội tại, là sự phóng ảnh chập chùng của Sắc pháp nguyên sơ (rũpakkhandha – sắc uẩn). 

Khi ý thức không đối tác qua hiện tượng và từ thì đã trở thành “ý thức vũ trụ”. Khi trực thức được nguyên sơ tự tồn mà không nội thủ là trở thành chính mình. Đây là sự khởi đầu Cân bằng trong Chứng nghiệm. 

“Quy tắc của sự phân đôi là để tạo sự cân bằng. Sự mất cân bằng tạm thời là nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của vạn vật…Nếu sự vật mà cân bằng vĩnh viễn thì sẽ là cái chết…”

Ở đây sự Cân bằng là định vị trong tồn tại cuộc sống như sự hiện hữu và không hiện hữu được ghi trong kinh bộ Samyuta Nikàya đã nói:

 “Thế giới nầy dựa trên hai quan điểm, này Kaccàna, hiện hữu và không hiện hữu
Ai thấy như thật với chánh trí tuệ sự tập khởi của thế giới, không có chấp thủ sự không hiện hữu của thế giới 

Nhưng này Kaccàna, ai thấy như thật với chánh trí tuệ sự đoạn diệt của thế giới, không có chấp thủ sự hiện hữu của thế giới. 

Thế giới, này Kaccàna, phần lớn chấp thủ các phương tiện và bị trói buộc bởi thành kiến. 

Và sau cùng bậc Thế Tôn đã nói rằng: “với ai không đi đến, không chấp thủ, không an trú vào chấp thủ các phương tiện, tâm không an trú vào các thiên kiến thùy mien, vị ấy nói “đây là tự ngã tôi”, với ai nghĩ rằng “cái gì khởi lên là đau khổ/ cái gì diệt đi là đau khổ”, vị ấy không có phân vân nghi hoặc. Trí ở đây không mượn nhờ người khác, cho đến như vậy thì, này Kaccàna, là Chánh Trí”.   

Chánh trí là cái thấy như thật qua các hiện tượng cũng như là tên tác phẩm I Am That của tác gỉa người Ấn độ Siri Nisargadatta Maharaj. Nếu không có được chánh trí như thế thì không thể biến tấu ra “Hậu đắc trí” để Cân bằng Thế giới.

Thế giới là từ vũ trụ động luôn làm mới sinh lực và niềm tin, không có sự cân bằng thì hạt bị kết dính, quỹ đạo đóng băng và hoa mai hoa hồng không còn nở nữa!

Ngài Phước Giác Cư Sĩ đã tốn hai mươi lăm năm tịnh lự (thiền) để tìm ra sự cân bằng trong ứng dụng. 

Phước Giác cư sĩ đã tự mình ứng dụng Tâm pháp qua sự cân bằng trong doanh nghiệp và ông đã thành đạt. Công ty công nhân và các mặt hàng đều cân bằng qua cung và cầu cho đến nhiều năm còn đứng vững. 

Tâm Pháp trong “tề gia” cân bằng là sự đồng thuận, vợ con đều ủng hộ ông trong đường thiện ích. 
Với bạn bè không chống trái, với mẹ già thì hiếu đạo vô song (ông mẹ già tám mươi sáu tuổi đã là thân thực vật hơn 5 năm, ban đêm ông thức canh chừng mẹ., thay quần áo, vệ sinh…)

Tôi là một ông già khú đế 87 tuổi làm nghề trồng rừng phòng hộ cho nhà nước. Ở trong núi rừng này hơn ba mươi năm, lại dốt nát, không có danh vị gì, cũng không biết đạo lý cao siêu gì. Thế mà cư sĩ Phước giác lại nhờ tôi viết lời giới thiệu trong tựa sách này. Có thể tôi không đủ tài đức để nói lên cái tròn đầy củ Tâm pháp đưa đến sự cân bằng cuộc sống cho các bạn.  

Nhưng vì Tâm Pháp của Phước Giác Cư sĩ đã thành công trong xã hội từ cuộc sống, hưởng thụ phương tiện, hành trang giờ lại đến cái công đoạn chia xẻ ứng dụng hành trang cho thế giới, cho các bạn... Phước Giác đến với tôi như một tiếng loa kèn vào hang trống…Trường không gian từ hang trống cốc am là “vô vật”, vì là vô vật cho nên sự ly âm là “phản phục”, là sự cân bằng trong chuyển động. 

Tâm pháp nói rằng mặt trăng quay quanh trái đất là tâm, quả đất và bảy hành tinh còn lại quay quanh mặt trời là tâm hay điện tử quay quanh hạt nhân là tâm…chính là các minh chứng về quy luật dao động cân bằng trong tự nhiên. 

Tâm pháp lại bảo “ Nếu ta bắt đầu từ sự hình thành của vũ trụ. Vũ trụ không có điểm đầu, không có điểm cuối do chúng luôn được sinh ra và hủy diệt liên tục. Vì vậy chỉ có sự chuyển đổi liên tục giữa các hình thái là năng lượng và vật chất  hữu hình. Các hành tinh và các thiên hà quay quanh lẫn nhau vòng tròn theo các quỹ đạo đa chiều, vì thế không thể có sự vũ trụ đang giãn nở mãi mãi như các kết luận củ khoa học gần đây…

Vũ trụ giãn nở hay không giãn nở không là tầm nhìn của đa số. những xác minh trong viễn vọng kính từ ngành vật lý vũ trụ cần có thêm thời gian. Những điều cống hiến và phản biện của Phước Giác Cư sĩ cũng cần có tuổi thọ nhiều hơn. 

Phước Giác cư sĩ nói rằng có rất nhiều vấn đề có thể giải thích qua sự nhìn nhận bằng Tâm pháp. Ví dụ tại sao vận tốc ánh sáng không phụ thuộc vào thuyết tương đối… hạt ánh sáng photon luôn di chuyển với vận tốc 300 000 km/s, hay ánh sáng không có vận tốc riêng… cho đến giải thích sự hình thành “lỗ đen” và sự bùng nổ cấu trúc “lỗ đen” v.v…

Phước Giác đã có nhiều phản biện với phần chứng minhh riêng của ông. Nhưng mọi tư duy có tầm nhìn sâu rộng này không nhất thiết riêng tư của chúng ta mà phải chia xẽ với số đông bước qua sự đồng hành lên bực thăng hoa của tầm-tứ-phỉ-an-lạc-định, với nụ hoa hồng diệt-thọ-tưởng nở tròn đầy thì chúng ta không còn ngờ vực. 

Tôi từng đọc một cuốn sách xuất bản cuối năm 1974 nghe nói tác phẩm tinh hoa này đã được dịch trên mười mấy thứ tiếng, trên một triệu cuốn sách đã đến tay người đọc, đó là tác phẩm THE TAO OF PHYSIC của tác giả Fritiof Capra, bản dịch của Nguyễn Tường Bách 

Tôi xin phép tác giả và bạn đọc sách này cho tôi trích ra đây một đoạn quan trọng của lời nói đầu, vì không nhiều bạn đọc cuốn Đạo của Vật lý này:

Một buổi chiều hè nọ, ngồi trên bãi biển nhìn những đợt sóng đến và cảm thấy nhịp điệu của hơi thở mình, bỗng nhiên tôi ý thức toàn bộ vùng quanh tôi đang tham gia vào trong một vũ điệu vĩ đại của vũ trụ. Là một nhà vật lý, tôi biết cát, đá, nước và không khí quanh mình đều được cấu tạo bằng phân tử và nguyên tử, chúng đang dao động, bản thân chúng được các hạt nhỏ hơn tạo thành, các hạt đó cũng đang tương tác lẫn nhau để sinh ra và hủy diệt các hạt khác. Tôi cũng biết bầu khí quyển địa cầu liên tục bị vô số những tia vũ trụ tràn ngập, chúng là những hạt mang năng lượng lớn đang chịu đủ thứ va chạm khi đi vào khí quyển. Tôi đã biết tất cả mọi thứ đó trong lúc nghiên cứu trong ngành vật lý cao năng lượng, nhưng tới bây giờ tôi chỉ biết chúng thong qua biểu đồ và lý thuyết toán học. Lúc ngồi trên bãi biển, kinh nghiệm ngày trước hầu như sống lại, tôi “thấy” năng lượng tràn như thác đổ từ không gian xuống, trong đó bao nhiêu hạt được hình thành, bao nhiêu hạt bị hủy diệt trong một sức mạnh nhịp nhàng, tôi “thấy”nguyê tử của các nguyên tố và của cả thân tôi tham gia vào trong vũ điệu năng lượng này của vũ trụ; tôi cảm nhận được nhịp điệu của nó và nghe được âm thanh của chúng, và ngay lúc đó tôi biết đó là vũ điệu của Shiva, vị thần nhảy múa được Ấn độ giáo tôn thờ. (Fritjof Capra)           

Phước Giác cư sĩ trong sách này nói rằng hiểu được Tâm pháp, trí tuệ con người vượt qua những khả năng bình thường như Đức Phật có thể nhìn thấy vi trùng không phải bằng kính hiển vi…Phước giác còn có những khả năng chứng nghiệm từ bản thân mình giống như nhà vật lý Fritjof Capra nhưng ông không tiết lộ như gốc xuất thân của ông từ một gia đình cách mạng cao, có công trong tập thể mà ông cũng không nói. 

Phước Giác cư sĩ nói ra Tâm pháp để trình thuyết về “Nguyên lý cân bằng” này là một phát minh lớn, làm cho các mối nối của đời sống thực tiễn được an toàn, hạnh phúc và bền vững. Theo nguyên lý cân bằng các bạn có thể ứng dụng trong công việc từ cá nhân, tập thể, xã hội, gia đình và tôn giáo một cách chính xác. Trong Tâm pháp này không có “phụ tùng dỏm”qua ngôn từ, không có kỹ xảo qua hành động và không có sự sợ hãi về hậu quả. 

Cân bằng Tâm pháp trong sách này quả là “chìa khóa vạn năng, đa chiều”  mở ra cánh cửa tự do sống đầu tiên và cuối cùng. 

Tôi hoan hỷ giới thiệu đến các bạn đang và đã khởi nghiệp cho cuộc sống tương lai mà thực tại. Tôi giới thiệu đến các bạn trí thức đang vận dụng tiềm năng trên con đường thực tiễn. 

Và với lòng thành kính tôi giới thiệu đến các bạn có tôn giáo đang hành hoạt ly tham, đem sự cân bằng cho “Tầm và Tứ” chuyển vận mọi sự thành công từ niềm vui và tĩnh lặng. 

Tháng 3 -2017, trên đỉnh cao núi rừng Bao Quang, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà rịa Vũng tàu.

THIÊN NGOẠI TƯỜNG VÂN
(bút danh khác:Người mây trắng)

icon gio hang 0