Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (7): SỢ HÃI

Bạn có đồng ý với tôi rằng chúng ta đang ở trong một xã hội đầy lo sợ. Chúng ta sợ chết, sợ bệnh, sợ mất việc làm, sợ đổ vỡ… nói chung là sợ đủ thứ. Nỗi lo sợ này làm chúng ta có khuynh hướng quay về phòng thủ, thế là ta tìm cách co rút mọi thứ về mình hay phải làm những việc người ta bắt làm mà chính mình không muốn. Vì chỉ thích rút vào mà không muốn chia ra nên tham sân si có đất để hình thành trong tâm mỗi người. Đánh mất chính mình cũng từ đó sinh ra.  Khi tham sân si xuất hiện cùng với sự ức chế nội tâm thì sự đau khổ cũng xuất hiện theo. Vì thế mọi đau khổ của thế gian này đều chủ yếu bắt đầu từ… nỗi sợ.

Chúng ta hạn chế được nỗi sợ của mình bằng cách phải thường xuyên luyện việc kiểm soát tâm mình. Bản chất tâm người vốn là thanh tịnh và bình đẳng, một đứa bé mới sinh ra đâu biết phải trái đúng sai, chỉ vì ta khởi sinh niệm chính - tà (nhị phân) mà sinh ra phiền não. Vì thế sống cân bằng trong tâm là quay về cái nguyên sơ của mình gọi là vô trụ. Chỉ quan sát mà không nghĩ xấu, không nghĩ tốt thì mọi cái sẽ hiện ra đúng bản chất của nó, sau đó dùng ý thức và trí tuệ của mình mà hành động sao cho phù hợp, và điều này sẽ làm hạn chế tối đa sự sai lầm do đó kết quả thường là tốt đẹp. Không còn sợ hãi chính là sự cân bằng.

Giác tử. 

icon gio hang 0