Kiến Thức

Hành trình gieo hạt 86: KHAI SÁNG 6

 

Tinh thần là kết quả tối hậu của quá trình rèn luyện trong cuộc sống. Tinh thần quyết định bản chất tính cách và số phận con người. 

Tinh thần tư duy trừu tượng sẽ thành nghệ sĩ. Tư duy Logic sẽ thành nhà khoa học. giàu Đức tin là nhà tu hành. Thích quản lý đông người là nhà chính trị hay nhà kinh doanh… Tùy kiểu tinh thần mà con người sẽ chọn cho mình một nghề nghiệp hay môi trường sinh hoạt phù hợp, cùng tần số tâm thức. 

Tinh thần còn ảnh hưởng đến ý thức con người: Tinh thần bất lương chúng ta sẽ hành động bất lương như hại người, ích kỷ, keo kiệt, tham nhũng hối lộ. Ngược lại Tinh thần thiện lương chúng ta sẽ hành động lương thiện, luôn làm việc tử tế, lợi mình lợi người…

Từ đó tinh thần sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta: 

-Tinh thần cao cấp chúng ta sẽ là người cao cấp không phụ thuộc vào hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay nghèo khó như các bậc vĩ nhân vậy. 

-Tinh thần nghèo nàn chúng ta sẽ nghèo hèn cho dù sống trong giàu sang danh vọng khi những thứ ấy không phải do làm việc chân chính mà có được. 

Vì thế người tinh thần cao cấp luôn nhìn xa trông rộng, nhìn về tương lai, về xã hội. Người tinh thần nghèo nàn chỉ thấy mọi thứ xung quanh mình, suốt đời quẩn quanh trong cơm-áo-gạo-tiền.  

Do đó mới nói là tinh thần quyết định vật chất. Vật chất không thể quyết định tinh thần. 

icon gio hang 0