Kiến Thức

Hành trình gieo hạt 89: KHAI SÁNG 9

 

Rèn luyện tinh thần là việc vô cùng cần thiết đối với cuộc đời mỗi con người chúng ta. Bởi vì nghĩ sao chúng ta sẽ làm vậy, mà việc làm sẽ tạo ra kết quả để kết quả biến thành số phận. 

Một tinh thần đúng đắn nhìn chung là sự kiên định và luôn mong cầu sự tiến lên trong cuộc sống. Bởi vì chúng ta mong cầu cái tốt đẹp hơn nên chúng ta hãy tìm mọi cách thực hiện một cách chân chính những mong cầu đó, ví dụ cố gắng học hành hay lao động giỏi để tìm một vị trí trong xã hội chẳng hạn.

Tuy nhiên một tinh thần đúng đắn cũng là một sự sáng suốt trong tâm trí. Năng lực riêng mỗi người bị lệ thuộc vào di truyền nên có giới hạn của từng người, người sáng suốt là biết sử dụng đúng mức năng lực riêng của mình hợp lý và biết hài lòng với những nỗ lực cá nhân của mình. Đó là tinh thần trí tuệ. Nếu bạn không có khả năng kinh doanh mà lại có tài năng về nghiên cứu chẳng hạn thì tại sao lại cứ cố gắng đi kinh doanh làm gì vì nghề nào cũng được quý trọng cả, miễn chúng ta có tài năng thì đều được ghi nhận, đều thành công trong lĩnh vực của mình. 

Mọi thứ trên cuộc đời đều giá trị, chẳng riêng về tiền bạc, thậm chí có nhiều thứ giá trị hơn cả tiền bạc. Tri thức chẳng hạn, tiền có thể không mua được tri thức nhưng tri thức có thể làm ra nhiều tiền. Những phát minh trên thế giới là thành quả của tri thức đã tạo ra rất nhiều tiền. Có lẽ ai cũng cảm thấy giá trị của mình trong một lĩnh vực nào đó, bởi vì Thượng đế sinh ra mỗi chúng ta đều có lý do nhất định. 

Nếu bạn chưa thấy được giá trị của bạn là do lỗi của bạn. Bạn hãy tập thiền ngay hôm nay, để cho tâm mình thật thanh tịnh và hướng cái thanh tịnh ấy vào bên trọng tâm trí mình, bạn sẽ khám phá ra chính bạn.  Xưa nay bởi vì bạn lo bôn ba bên ngoài, bạn bỏ quên cái bên trong nên không thấy chính mình, bây giờ có người chỉ như thế này chắc chắn từ đây cuộc đời bạn sẽ có nhiều thay đổi. 

 

icon gio hang 0