Kiến Thức

Hành trình gieo hạt 92: KHAI SÁNG 12

 

Mở rộng ra chúng ta hãy thử phân nhóm tinh thần theo một số tiêu chí khác

-Như theo đặc tính tình cảm, người nào sống khô khan về tình cảm nếu là người làm lãnh đạo thì sẽ độc đoán chuyên quyền, nếu ngu si dễ thành kẻ hại người không ghê tay, nhiều người này thường thích sống cô độc, nóng tính. Ngược lại nếu là hạng người giàu tình cảm thì tính nết có khi yếu ớt, cả tin, dễ mến, những người này mà hướng ngoại thích làm việc xã hội, hướng nội lại thích làm nội trợ việc nhà. 

-Như phân theo đức tin, người không có đức tin tôn giáo thường chỉ tin vào cá nhân, vào bản ngã mình. Người có đức tin mà hướng ngoại thường theo những tôn giáo tập thể như đạo Thiên chúa, Tin lành, Hồi giáo, Người có đức tin tâm hướng nội thường thích sự tĩnh lặng nên họ theo tôn giáo tịnh như Phật giáo và các đạo thờ thánh thần vì các đạo này không khuyến khích tụ tập đông người. 

Tại sao lại có tần số tâm thức tôn giáo? Khi nghiên cứu về tinh thần của động vật chúng ta thấy chúng đâu cần có tôn giáo nào mà vẫn sống “thoải mái” hàng triệu năm nay, có khi còn tồn tại lâu hơn cả con người. Có lẽ rằng tôn giáo là một sản phẩm đặc thù thú vị của sự phát triển tâm lý con người. Cũng như mọi nền văn minh, các sinh hoạt văn hóa văn nghệ dân gian và tín ngưỡng dân gian… đã góp phần làm nên sự phong phú trong tinh thần con người, điều này tạo nên sự khác biệt về tính phong phú đa dạng của tinh thần con người so với mọi loại động vật khác. Những người không có đức tin, không có tôn giáo vẫn sống, những người tôn giáo này, tôn giáo kia vẫn cùng tồn tại nên cuối cùng thì thật sự cái khác nhau ở mỗi người vẫn là tần số tâm thức mà thôi, ai có tần số nào thì tìm nơi đó mà vào.  

Có người tin vào Chúa, người tin về Phật hay các vị thánh, vị thần với rất nhiều tên gọi phụ thuộc vào tín ngưỡng của địa phương ở khắp nơi trên thế giới và cũng có người không tin có một thế giới tâm linh mà đối với họ những gì con người hay họ thấy được tận mắt nghe tận tai mới là đáng tin.  

Chúng ta nên tỉnh táo việc này một chút vì thật ra có thể có những sự việc mà con người chúng ta chưa khám phá hết do tiềm năng hạn chế về khoa học của chúng ta chứ không phải là chúng không có thật. Nhưng cũng rất có nhiều thứ do chính con người tưởng tượng ra để tự giải quyết các vấn đề tinh thần của mình chứ không có thật sự. Cũng có những sự kiện người này thì thấy nhưng người khác không thấy được nên người không thấy đi bác bỏ người thấy kia. Có rất nhiều cái thấy là thấy qua những hiện tượng gián tiếp chứ không thấy được trực tiếp và chúng ta dùng nội suy nhân - quả mà thấy được chúng…

Thế giới muôn màu muôn vẻ, chúng ta cần nhìn theo những tiêu chuẩn nhất định để đánh giá các hiện tượng, kể cả những thứ thấy được lẫn chưa thấy được. Đó là cách nhìn thông suốt và trí tuệ mà các vị thiền sư sử dụng để nhìn vào thế giới. Chính các vị thiền sư chứ không phải là đạo sư hay giáo sư khoa học đã cho chúng ta nhìn một thế giới với đầy đủ ý nghĩa, thấu suốt mọi vấn đề của vũ trụ. Đó là cách nhìn dựa trên tinh thần bình đẳng còn gọi là sự cân bằng, dựa vào nguyên nhân và kết quả (luật nhân quả). Các thiền sư không nhìn thế giới với con mắt chia cắt mà tất cả vũ trụ là một tổng thể đồng nhất mà trong cái tổng thể ấy mọi cái sẽ được chia cắt phát sinh theo nguyên tắc nhân quả, cân bằng, bảo toàn vật chất và năng lượng tức là bảo toàn vũ trụ. Thiền tông Phật giáo vẫn công nhận đức tin tâm linh, tức là chấp nhận và tôn trọng mọi đức tin cùng tồn tại. Tuy nhiên đức tin của thiền tông là trung dung, bình đẳng và có cơ sở nhân quả. Cái gì hợp lý hợp tình hợp nhân quả thì tin theo, luôn coi trọng định và tuệ – tức là sự sáng suốt, trí tuệ, cân bằng, thống nhất.   

 

icon gio hang 0