Kiến Thức

Hành trình gieo hạt 93: KHAI SÁNG 13

 

Chúng ta đã nói về tinh thần và tần số tâm thức, vậy chúng là gì mà lại có ảnh hưởng đến cuộc sống như thế? 

Tinh thần là những kết tinh thông tin của tâm thức chúng ta. Thông tin thể hiện dưới nhiều kiểu dạng nhưng chúng có một đặc trưng chung của mọi thông tin là tính liên kết ổn định theo luồng tín hiệu và có khả năng sao chép nhân bản, lưu trữ và truyền tải. Chúng tồn tại, lưu trữ và truyền tải nhờ nương tựa ký gửi vào vật chất khác như sóng điện từ chẳng hạn.  

Bởi vì là thông tin nên tâm thức của người còn sống sẽ tồn tại nương dựa vào bộ não và trường năng lượng của một cơ thể sống, sau khi chết đi thì tâm thức ấy sẽ trở thành linh hồn tồn tại dưới dạng sóng trong vũ trụ, còn cơ thể chỉ còn là linh ảnh. 

Bạn đã biết sóng điện từ hay mọi loại sóng đều có tần số và năng lượng, vì thế chúng có thể cộng hưởng, truyền đi và bị hao mòn năng lượng trong quá trình truyền sóng cũng như việc truyền sóng này cũng cần phải có một thời gian nhất định. Chúng ta hãy lấy sóng radio làm ví dụ, nếu bạn ở càng gần đài phát thanh thì nghe càng rõ bởi vì khi bạn ở càng gần nguồn phát thì sóng còn nhiều năng lượng, quá trình truyền đến bạn sóng bị mất năng lượng trong trường hấp dẫn vũ trụ nên nếu đến bạn mà năng lượng mất thì sóng cũng mất và bạn sẽ chẳng nghe được gì cả. Việc truyền thông tin đi cũng phụ thuộc tốc độ truyền của sóng trong không gian, ví dụ nếu bạn nói chuyện với một người thân ở nước ngoài bạn sẽ thấy điều này nên khi bạn nghe thấy tiếng nói hay hình ảnh của họ thì điều đó đã xảy ra rồi. Những hình ảnh mà các bạn thấy ở một nơi xa xôi nào đó trong vũ trụ thì đó là hình ảnh xưa cũ có thể đã cách lúc thấy nhiều năm ánh sáng và nhiều khi vào thời điểm hiện tại sự kiện ấy đã biến mất rồi nhưng thông tin thì vẫn còn tồn tại. 

Điều này nghĩa là nếu thực sự cho rằng linh hồn là thông tin tồn tại nương tựa vào điện trường sinh học tồn dư của cơ thể thì nó cũng có những đặc điểm là: 

-Vì là thông tin tựa bám vào trường năng lượng sinh học nên sẽ tồn tại một thời gian dài kể từ sau khi chết cho đến khi nào trường năng lượng sinh học này mất đi hết năng lượng trong quá trình tồn lưu ở vũ trụ. Khi trường sóng chuyển hóa hết năng lượng vào vũ trụ nó sẽ biến mất hoàn toàn và thông tin sẽ mất vĩnh viễn. 

-Vì là kết cấu sóng tần số nên có thể cộng hưởng với tâm thức khác, kể cả người sống hay kẽ đã chết, từ đó sẽ có khả năng gây ra những ảnh hưởng nhất định mà cbúng ta hay gọi là các hiện tượng ngoại cảm. Tinh thần và tâm thức đều có cấu trúc thông tin – sóng này nên chúng gây ra những mối kết giao trong xã hội và giữ tính di truyền. 

 

icon gio hang 0