Kiến Thức

Hành trình gieo hạt 95: KHAI SÁNG 15

 

Khi tinh thần đã đạt đến sự tối hậu thì sẽ chỉ còn duy nhất một đức tin đó là tư tưởng Thiền giáo, là sự phát triển bậc cao của Thiền tông Đại thừa mà chính nhà khoa học Albe Eintein nhận định: “nếu có tôn giáo nào có thể phù hợp với khoa học nhất thì đó chính là Phật giáo”, và chúng ta cần hiểu rằng đó là thiền tông đại thừa Phật giáo chứ không phải là các tông phái Phật giáo khác.    

Mục đích của lối tu thiền tông là đạt được sự thanh tịnh trong tâm trí bất chấp mọi hoàn cảnh sống và coi đó là sự giải thoát tối hậu của cuộc sống con người. 

Niềm tin của Thiền tông đơn giản chỉ là hãy tin vào chính bản thân mình. Chính bản thân mình và chỉ bản thân mình mới quyết định được số phận mỗi cá nhân mình. Dù vẫn công nhận một thế giới tâm linh nhưng Thiền tông không đề cao những vấn đề trừu tượng như thiên đường, địa ngục… mà tập trung vào thực tại, vào những mối liên hệ nhân - quả xã hội. 

Thiền tông không có những giáo lý vĩ mô, mơ hồ chung chung… mà thường đề cập thẳng đến sự thống nhất tối thượng, đến nguyên lý cân bằng trong vũ trụ.

Giáo lý đốn giáo đại thừa của thiền tông Phật giáo không chủ đạo dùng những hình ảnh và câu chuyện gián tiếp cao siêu biểu tượng, hình tượng và nghi lễ rườm rà phức tạp mà đi thẳng vào chân lý. Không bắt buộc ăn chay, đi chùa, thắp nhang đốt vàng mã, không phải từ bỏ bất cứ điều gì của cuộc sống miễn là điều ấy hợp pháp.  

Giáo lý đốn giáo mong muốn đưa lại cho chúng sinh sức khỏe, thanh tịnh và giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần. 

Bộ sách Tâm pháp của Giác tử là bộ sách đầu tiên trên thế giới chuyển thể tư tưởng thiền tông đại thừa vào thực tế cuộc sống, là bộ sách nối kết khoa học và tôn giáo gọi là tôn giáo nhập thế, đặt những viên đá nền tảng cho việc nghiên cứu khoa học các hiện tượng tâm linh của tôn giáo để góp phần khai trí con người, đưa chúng ta sớm đến chủ nghĩa lý tưởng của nhân loại.  

icon gio hang 0