Kiến Thức

Hành trình gieo hạt 96: KHAI SÁNG 16

 

Tư tưởng thiền tông đại thừa Phật giáo nếu suy cho cùng thì đó là chân lý của vũ trụ. Tư tưởng này bao gồm và chấp nhận mọi thể loại tư tưởng, mọi thứ về vật chất lẫn tinh thần, bao gồm tất cả “đúng” và “sai”, nghĩa là nhị phân hay bất nhị phân đều là thuộc tính của vật chất, còn nỗi đau khổ hay sự thỏa mãn…đều là thuộc tính vốn có của tinh thần. Bởi vậy mọi dạng cấu trúc vũ trụ như hữu hình hay vô hình, mọi dạng tinh thần như các hệ tư tưởng, chủ nghĩa, mọi tôn giáo, văn hóa… chẳng qua cũng chỉ là những cách thể hiện khác nhau của tư tưởng thiền giáo thôi. 

Bởi vì những đặc điểm đó nên nói thiền giáo không phải là một tôn giáo cũng chính xác mà nói rằng đó là tôn giáo cũng không sai. Tư tưởng này có trước mọi tôn giáo và nó thuộc về tính chất tinh thần khởi thủy của mọi loài động vật, các nhà hiền triết tu hành đã biến chuyển tư tưởng này sang hệ thức tôn giáo của họ nên chúng ta mới nói đó là tôn giáo. 

Cho dù mọi thứ trong xã hội con người phát triển đến đâu, cho dù chúng ta có khả năng kéo dài sự sống hàng trăm năm, có thể thay thế tất cả mọi bộ phận như tay chân, mắt, tai, mũi, lưỡi, tim, gan, thận… bằng sinh học hay máy mócthì tinh thần con người cũng không bao giờ thay đổi. Sự việc duy nhất để thay đổi đó là sự diệt vong vĩnh viễn của con người, nếu như thế chúng ta phải chờ đến khi mặt trời ngừng tỏa sáng, trái đất va phải thiên thạch to cỡ mặt trăng hay chính con người tự gây ra sự diệt vong của mình bằng bom nguyên tử. 

Chừng nào thế giới con người còn tồn tại thì tinh thần chúng ta sẽ là bất tử bởi vì nó mãi mãi di truyền theo sự sinh sản của giống nòi. Bởi lý do đó từ mỗi người chúng ta cho đến mỗi dân tộc, mỗi quốc gia hãy nuôi dưỡng tinh thần của mình, con người chúng ta hãy sống tử tế tốt đẹp,  hãy tư duy lành mạnh trong từng lời ăn tiếng nói việc làm, hãy đầu tư cho giáo dục tinh thần để cuối cùng sự di truyền sẽ làm cho con người có được một tinh thần cao cấp bất tử. 

 

icon gio hang 0