Kiến Thức

Hành trình gieo hạt 98: KHAI SÁNG 18

 

Vậy thì những đặc điểm xã hội cộng sản hiện đại và khả năng bao giờ điều huyền diệu ấy sẽ xảy ra?  

Xã hội cộng sản hiện đại lý tưởng sẽ bao gồm tài sản và trí tuệ của tất cả mọi người dân trong đó, từ người giàu đến người bình thường, và chúng cũng sẽ bao gồm luôn các hệ tư tưởng, nền văn hóa, các tôn giáo khác nhau, mọi thứ đều cùng tồn tại một cách hài hòa thống nhất trong một tổng thể xã hội với sự cân bằng bởi lẽ:

-Vũ trụ đang vận hành theo quy luật cân bằng nên mọi thứ, bao gồm cả các quy luật tự nhiên, khoa học, tư tưởng xã hội, chính trị, kinh tế… cũng vậy. Sự tách biệt (nhị phân) từ sự hợp nhất ban đầu chính là để tạo ra sự cân bằng mới và nhờ quá trình này mà mọi thứ phát triển theo quy luật. Nếu bây giờ bằng ý thức chủ quan chúng ta phá vỡ quy tắc cân bằng này lập tức mọi thứ sẽ tự đổ vỡ để tạo ra sự cân bằng khác. Giàu và nghèo tức là giai cấp tư sản và giai cấp dân thường cũng là một quy luật tự nhiên như vậy. Nếu bằng đấu tranh giai cấp chúng ta xóa bỏ một bên thì bên còn lại cũng tự động đổ vỡ theo, chúng ta sẽ trở lại thời cộng sản nguyên thủy y như bầy khỉ trong rừng hiện nay vậy. Ở đây chúng ta còn chưa bàn tới những đau khổ do chiến tranh chết chóc mang lại. 

-Cũng như thế, một hệ tư tưởng hay một niềm tin tôn giáo được phát sinh tồn tại dựa vào tần số tâm thức con người. Tự nhiên đã tạo ra rất nhiều tần số tâm thức khác nhau để chúng hài hòa cân bằng nhau, ví dụ như tính hiền và tính dữ, thông minh và kém thông minh… mà từ đó mọi kiểu tinh thần, kiểu tư duy được hình thành nên nếu chúng ta chủ quan muốn áp đặt một kiểu tâm thức duy nhất vào xã hội thì sẽ gặp sự chống đối theo nguyên lý phản xạ cân bằng và chúng ta đã chứng kiến rất nhiều cuộc chiến tranh xảy ra trong lịch sử loài người mà chẳng bên nào thắng được hoàn toàn cả. 

Do đó xã hội cộng sản nhà nước hiện đại buộc phải bao gồm tất cả mọi thành phần và chúng ta sẽ sử dụng sự điều tiết chính trị để vận hành chúng, chính phủ lúc này sẽ bao gồm tất cả thành phần đại diện của mọi giai cấp, mọi tôn giáo và mọi hệ thống tư tưởng cùng tham gia điều hành. Những hệ tư tưởng nào, những tôn giáo nào không phù hợp với thời đại mới sẽ tự động bị loại trong quá trình chọn lọc tự nhiên xã hội. Một điều chắc chắn là chủ nghĩa cộng sản nhà nước mới không thể đến bằng đấu tranh giai cấp hay bằng bom nguyên tử cùng mọi hình thức chiến tranh bởi vì mọi sự áp đặt dưới mọi hình thức chỉ rốt cuộc tạo ra sự bùng nổ chống đối khác mà thôi, nghĩa là càng tổ chức đấu tranh bạo lực thì càng không bao giờ đến đích cuối cùng. Chủ nghĩa lý tưởng chỉ có thể đến bằng con đường hòa bình: phát triển khoa học kỹ thuật và giáo dục thay đổi nhận thức tinh thần từng con người trong xã hội loài người, mà điều này hoàn toàn nằm trong tay con người, không phụ thuộc vào di truyền hay một đấng siêu nhiên nào. 

 Nhưng điều ấy không thể xảy ra trong một tương lai thật gần bởi vì khoa học kỹ thuật hiện nay chưa đáp ứng được mọi nhu cầu vật chất hiện tại của con người trên thế giới, nhưng khoa học sẽ đáp ứng được vào cuối thế kỷ 21 hay 22 khi cuộc cách mạng công nghiệp và nông nghiệp lần thứ sáu bắt đầu: cuộc cách mạng công nghệ thông tin sinh học. Còn sau đó thì vấn đề chủ nghĩa cộng sản nhà nước lý tưởng đến nhanh hay chậm sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào con người, cụ thể là các nhà chính trị chúng ta. 

 

icon gio hang 0