Sách

KINH PHÁP BẢO ĐÀN (SÁCH TẶNG)

Giá bán: Liên Hệ
Tình Trạng: Còn Hàng
Lượt xem: 419
Quả nhiên đây là một bản dịch về Pháp – Bảo – Đàn rất quan trọng. Trước hết vị tác chủ của đương thời dẫn sự truyền trì Chánh pháp và qua nhiều thế hệ thời gian và không gian, như Thiền sư Mãn Giác đã nói: “Không có Ngài Huệ Năng thì chẳng bao giờ có đời Lý và đời Trần”, ...

 

Quả nhiên đây là một bản dịch về Pháp – Bảo – Đàn rất quan trọng. Trước hết vị tác chủ của đương thời dẫn sự truyền trì Chánh pháp và qua nhiều thế hệ thời gian và không gian, như Thiền sư Mãn Giác đã nói: “Không có Ngài Huệ Năng thì chẳng bao giờ có đời Lý và đời Trần”, hai thời đại quyết định tất cả tinh túy hồn tính của Việt Nam. Chẳng những ở Việt Nam mà thôi, nếu không có ngài Huệ Năng thì chẳng bao giờ có cái ĐẠO – THIỀN gọi là Thiền tông Trung Hoa và Triều Tiên, Zen của Nhật Bản và tất cả những gì người ta nói đến Thiền hiện nay ở Tây phương…

ĐỌC KINH PHÁP BẢO ĐÀN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

icon gio hang 0