Kiến Thức

Hành trình gieo hạt 84: KHAI SÁNG 4

31.10.2019
Linh hồn là tồn dư của tâm thức động vật sau khi chết. Linh hồn chỉ là thông tin bình thường, tồn tại dựa vào trường năng lượng sinh học tồn dư trong không gian khi cơ thể chúng ta chết đi.

Hành trình gieo hạt 83: KHAI SÁNG 3

31.10.2019
Tâm thức là chuỗi thông tin cấu trúc hoàn toàn bởi sóng điện từ sinh học. Chúng được tạo thành bởi những liên kết tần số năng lượng theo định hướng nhất định gọi là tâm năng.

Hành trình gieo hạt 82: KHAI SÁNG 2

31.10.2019
Tâm thể là tập hợp những thông tin sinh học mà nhờ thông tin này hướng dẫn mọi cơ thể sinh vật hoạt động được. Tâm thể bao gồm thông tin thần kinh thực vật và thần kinh động vật.

Hành trình gieo hạt 81: KHAI SÁNG 1

31.10.2019
Sự sống là gì? Người sống khác người chết ở chỗ có sự sống. Sự sống đòi hỏi năng lượng sống vì có năng lượng này thì mọi cơ thể mới hoạt động được.

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (80): BẢN ĐỒ 64 TÂM THỨC

28.06.2019
Ứng dụng tính chất quy nạp ma trận cầu để liên kết các thông tin, chúng ta có hệ điều hành tâm thức. Ở tâm thức của con người, chúng ta chia các luồng thông tin theo hai hướng theo quy tắc cân bằng, đó là theo tính chất và theo tính lượng.

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (79): CẤU TRÚC TÂM THỨC

28.06.2019
Chúng ta từ đâu được sinh ra? Sự khác nhau thực sự giữa các loài động vật là gì? Tại sao có người này và người khác? Và rất nhiều câu hỏi cần được trả lời dưới ánh sáng khoa học.

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (78): CẤU TRÚC SỰ SỐNG

28.06.2019
Thế giới các vật chất đơn tương tác với nhau bởi hai loại trao đổi năng lượng chính, đó là trao đổi cho nhận (liên kết ion) và trao đổi cộng hưởng (liên kết cộng hóa trị).

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (77): CẤU TRÚC CỦA VẬT CHẤT

28.06.2019
Vật chất vũ trụ bao gồm những vật chất thấy được (hữu hình) và không thấy được (vô hình). Vũ trụ sơ khai là thể năng lượng toàn phần. Trong thể năng lượng này cấu tạo bởi hai loại sóng là dao động bốn chiều (dao động xoắn) và dao động hai chiểu (dao động ngang).

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (76): CÂN BẰNG VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

24.06.2019
Tính chất cân bằng bao trùm mọi thứ trong vũ trụ, chúng ta khảo sát vài lĩnh vực khoa học để chúng ta thấy nó bao trùm thế nào nhé. Sau đó tùy bạn đang ở lĩnh vực nào thì hãy đi chuyên sâu vào đó để tìm hiểu tính chất cân bằng chi tiết

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (75): CÂN BẰNG TRONG GIÁO DỤC

24.06.2019
Nền giáo dục nước nhà (Việt nam) đang có những vấn đề mất cân bằng khá lớn. Nạn gian lận thi cử và những sinh viên tốt nghiệp nhưng không có khả năng làm việc.

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (74): CÂN BẰNG TRONG QUẢN TRỊ

24.06.2019
Quản trị là yếu tố sống còn của một doanh nghiệp, một xã hội. Nếu ví công ty hay xã hội là một cơ thể sống thì kỹ thuật và tài chính là máu huyết để nuôi dưỡng còn quản trị là hệ điều hành tâm thức của cơ thể đó, ví nó là bộ não, là hệ thần kinh của doanh nghiệp vậy.

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (73): CÂN BẰNG TRONG ĐIỀU HÀNH NHÂN SỰ CÔNG TY

24.06.2019
Các doanh nghiệp nhìn chung đều rất đau đầu trong việc quản trị nhân sự trong một công ty. Cổ nhân từng nói “mười người trăm ý” nên phải biết “dụng nhân như dụng mộc”.

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (72): CÂN BẰNG VỀ GIỚI TÍNH

24.06.2019
Vấn đề xã hội này thật tế nhị nhưng có lẽ chúng ta nên bàn tới vì việc này liên quan đến tương lai giống nòi.

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (71): CÂN BẰNG VÀ THUYẾT SINH TỬ

24.06.2019
Học thuyết sinh tử luân hồi cùng với nghiệp báo và nhân quả là những thuyết chủ chốt trong đạo Phật. Nội dung chủ yếu của học thuyết này theo lời giải thích của một số “thầy” cho rằng sự đau khổ của nhân loại là do các vấn đề sinh tử xảy ra trong cuộc sống do con người và vạn vật tự tạo ra và chỉ khi nào dừng tái sinh mới thoát được kiếp đau khổ này mà thôi.

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (70): CÂN BẰNG VÀ MẤT CÂN BẰNG

24.06.2019
Nếu cân bằng là tính tất yếu để bảo tồn vũ trụ, tức là một thuộc tính không thể thiếu của vũ trụ thì mất cân bằng cũng là tính tất yếu của vũ trụ để vũ trụ vận hành nên cũng quan trọng không kém gì.

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (69): CÂN BẰNG VỚI CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH

24.06.2019
Ai trong chúng ta cũng có một gia đình. Để có một gia đình hòa hợp và hạnh phúc mà ai cũng muốn lại không phải là điều dễ dàng nếu chúng ta thiếu kỹ năng kiến thức về ứng xử cân bằng.
icon gio hang 0